Gode erfaringer med Gallups styrkebaseret lederudvikling

0
255

I Volvo, Hertz biludlejning og på det danske landshold for Beach Volly, har man allerede høstet gode resultater med STRENGTHS og er i gang med at gøre styrkefokus til den bærerende filosofi i organisationerne.

I Volvo er man i fuld gang med at implementere en styrkebaseret kultur. Og for at få det fulde udbytte bliver det integreret på mange plan i virksomheden, og helt konkret f.eks. i deres MUS-samtaler.

Folk bliver bedre til at forstå sig selv og sine kollegaer

Hos Hertz har man arbejdet med det i et års tid og her har man oplevet konceptets evne til at understøtte engagement, som særdeles vigtig for en servicevirksomhed i hård konkurrence.

Kendskab til styrker skaber engagement og arbejdsglæde
Et team, hvor alle medlemmer kender egne og andres styrker/svagheder i teamet og bruger denne viden aktivt i det daglige samarbejde, skaber både bedre resultater og får et højere engagement.

”Folk bliver bedre til at forstå sig selv og sine kollegaer”, siger Martin Peick Kristensen, CEO Hertz.

Som servicevirksomhed i et meget konkurrencepræget marked er det særlig vigtigt for forretningen, at medarbejderne udstråler arbejdsglæde og engagement.

Mindre personaleomsætning og nemmere rekruttering
Fremtidens medarbejdere vil tages alvorligt og inddrages med alle deres styrker og kompetencer, hvis deres motivation skal fanges og fastholdes. Derfor er der heller ikke tale om et quickfix, men om en proces, hvor man indarbejder styrkefokus helt ind i organisationen. Lykkes det, kan det give en fordel i kampen om de fremtidige medarbejdere.

Fokus på muligheder og Succes
I det hele taget vender STRENGTHS processen med organisationsudvikling fra at fokusere på problemer og vanskeligheder til et langt mere positivt fokus på muligheder og succeser. Det giver øget arbejdsglæde og tilfredshed, som vil smitte af på forholdet til kunder og dermed gøre virksomheden til mere konkurrencedygtig.

Starten på en spændende rejse
STRENGTHS griber ind i hele organisationens selvforståelse. Derfor er det vigtigt at processen gribes rigtigt an og løbende justeres i forhold til både organisationens og de enkelte medarbejderes/leders erkendelse af sine styrker og erfaring i at arbejde med dem som udgangspunkt. ”

Invester i styrker – ikke i mangler
Martin Olutsen, der er elitechef i Copenhagen Beachvolly og for landsholdet, enig i at der er et stort potentiale i at arbejde systematiske med styrkebaseret udvikling.
“Det vigtigste for os er at samkøre et fokus på egne styrker “på banen” med kendskabet til sig selv, sin makker og sine nærmeste udenfor banen. Træningsenheden har behov at lære at bruge de redskaber de har mest succes med og snarere forstærke styrker end hele tiden at opgradere eller kompensere for svagheder. Det giver selvværd og selvtillid at fejre sine stærkeste sider i stedet for at jage alt det man har det sværest ved. De svage sider arbejder vi naturligvis med på den lange bane for ingen internationale hold kan have store huller i deres spil. Men vi arbejder med det fokus at lægge indsatserne der, hvor der er størst fremgang.
STRENGTHS har en samarbejdsaftale med Gallup og er licenseret i at bruge Gallups styrketest.

Kontakt os på ch@strengths.dk 

og se mere på strengths.dk