Fornuft og økonomi i effektiv forebyggelse af skader

0
238

Klinik tilbyder behandlinger og sundhedsløsninger, der kan forebygge skader hos medarbejderne, hvilket sikrer bedre trivsel og langt færre fraværsdage.

I disse år er der stort fokus på den forebyggende indsats for at undgå sygefravær og dårlig trivsel blandt medarbejdere på virksomhederne, og det er grundlæggende en god ide, mener Simon Lübecker, direktør for Klinik, der også arbejder med behandlinger, der foregår i tæt samspil med virksomheden og dens medarbejdere – og gerne på stedet.

”Det er dog vigtigt at få folk til at være aktive på de områder, der giver mening, ellers kan det være en dårlig investering og i værste fald overflødigt. Ved at have fokus på den enkelte virksomhed og dens medarbejdere, er det muligt at pege på konkrete forebyggende tiltag, som passer eksakt til den relevante virksomhed, og de arbejdssituationer som medarbejderne er i, når de arbejder med deres daglige opgaver, siger han og tilføjer, at det giver mulighed for at præcisere den forebyggende indsats, så den tager højde for de ergonomiske forhold og eventuelle fysiske gentagelser i arbejdsfunktionerne.”

Personlig vejledning har effekt, inden skaden opstår
Simon Lübecker peger på, at virksomheden skal have mulighed for at få en skræddersyet behandlingsløsning, som passer til nøjagtigt de behov, der er på virksomheden – også hvis behovet ændrer sig over tid.

Med en personlig vejledning får både medarbejderen og dermed virksomheden de bedste resultater. Det handler ikke bare om at træne lidt i hold på virksomheden, som mange benytter som en mulighed for aktivitet blandt medarbejderne. I dag gælder det også om at planlægge et træningsprogram ud fra konkrete målinger på den enkelte medarbejder.

”Det gælder for eksempel ergonomien – trapper og udstyr m.m. – hvor vi kan bruge de data, vi opsamler, intelligent til at vejlede og tilpasse et træningsprogram med forebyggende tiltag, der virker, før skaden opstår. Det har stor værdi for den enkelte, men også for fraværsforløbene på virksomheden,” fortæller han.

Vi er glade for at have Klinik som samarbejdspartner på virksomhederne, da effekten af Kliniks forebyggende indsats har vist sig at være win-win for både os i Mølholm Forsikring og vores kunder.

Per Østergaard, direktør for Mølholm Forsikring

Win-win for både virksomhed og forsikringsselskab
Med Kliniks erhvervsrettede behandlingsløsninger kan forebyggelsen og træningen være en del af medarbejdernes sundhedsforsikringer, og med in house tankegangen har Klinik mulighed for at levere effektive resultater for medarbejderne. Hos mange af Kliniks større kunder har de mulighed for at råde over et lokale hos virksomheden, som indrettes som en miniklinik, hvor de hele tiden kan tilbyde den optimale behandling for medarbejderne.

Klinik leverer ikke bare massage eller fysioterapi, men behandlere der forstår, at de skal gøre en forskel og skal møde medarbejderen og virksomheden i deres præcise udfordringer. De har mange typer behandlere ansat, som kan være med til at forebygge. Det er en fordel for alle parter, som giver mere effektive resultater. Det mener Per Østergaard, direktør for Mølholm Forsikring, også:

”Vi er glade for at have Klinik som samarbejdspartner på virksomhederne, da effekten af Kliniks forebyggende indsats har vist sig at være win-win for både os i Mølholm Forsikring og vores kunder. Med forebyggende træning og behandling ender vores kunders medarbejdere med kortere skadesforløb, og ved at bruge ln House løsningen på arbejdspladsen minimerer vi medarbejdernes fravær,” siger han.

Uddannelse og baggrund medvirker til forståelse af konkrete udfordringer
Simon Lübecker er selv oprindeligt uddannet fysioterapeut, og medejer, Eivind Møller, er osteopat, og det er et vigtigt udgangspunkt for deres virksomhed. Det betyder, at de begge to har en specifik forståelse for, hvad det reelt handler om, når man oplever spændinger, skader og smerter i kroppens muskler.

”Oftest kræver det en kulturændring på virksomheden, hvor man tænker anderledes og gerne får en god oplevelse af at blive mødt i sine udfordringer ved første behandling. Det kræver en gennemgående forståelse for virksomheden, og det kan også være en ernæringsekspert, ergoterapeut, osteopat eller lignende, vi tilbyder, hvis det er relevant. Vi tænker meget på forskellige aspekter af de fysiske udfordringer for medarbejderne, og hvad der samlet skaber den bedste løsning – både træning, behandling eller rådgivning,” forklarer Simon Lübecker og understreger, at rekruttering af behandlere og videre uddannelse af dem foregår på eget akademi.

Vores fokus er at finde og fjerne årsagen til skaden eller symptomet – fremfor simpel symptombehandling

Læs mere på

www.klinik.dk/sundhedsordning/