Find din egen DNA som leder

0
307
Lederuddannelserne på Cphbusiness har stort fokus på det personlige lederskab

Nye teknologier og forretningsmodeller udfordrer lederne, og det afspejler sig i lederuddannelserne, som har mere fokus på ledelse i praksis og det personlige lederskab.

Vi plejer at sige, at akademiuddannelsen
er 30 procent undervisning og 70 procent samspillet mellem de studerende

Den klassiske lederrolle er i disse år under afvikling. Den dygtige leder sætter sig ikke længere blot ved bordenden, træffer beslutninger og udviser handlekraft. En succesfuld leder skal have flere facetter fx det personlige lederskab i praksis, indblik i organisation og arbejdspsykologi, som alle indgår i lederuddannelserne på Cphbusiness.

”Ny teknologi og nye forretningsmodeller skaber en konstant foranderlighed på arbejds-pladserne, og her skal lederen være det rolige punkt i orkanens øje,” forklarer Mette Høy, der er programchef på erhvervsakademiet Cphbusiness og uddyber:

”På lederuddannelserne arbejder vi intenst med kommunikationen i ledelse. Lederen skal kende sig selv for at kunne navigere strategisk i både flade og hierarkiske strukturer. Lederen skal have de grundlæggende kompetencer, der giver et indgående kendskab til, hvem man er som persontype samt redskaberne til at afkode og omsætte forretningsmodeller.”

Ledelse i praksis
På Cphbusiness er lederuddannelserne sammensat, så de er aktuelle for nuværende og kommende ledere i både det private og offentlige erhvervsliv. På gangene hos Cphbusiness møder man studerende på akademiuddannelsen fra alle brancher; og det er et helt bevidst valg.

”Der er en stor styrke i tværfagligheden, fordi de studerende kan dele erfaringer og problemstillinger på tværs af brancher og sektorer. Det er netop den erfaring, som skaber værdi hjemme i virksomhederne,” fortæller Mette Høy.

De erfaringer med ledelse, som hver enkelt studerende bringer med fra sin arbejdsplads, er et altafgørende udgangspunkt for at udvikle både de personlige og ledelsesmæssige egenskaber.

”De studerende skal udveksle erfaringer. Vi plejer at sige, at akademiuddannelsen er 30 procent undervisning og 70 procent samspillet mellem de studerende,” siger Mette Høy.

Lederen skal være det rolige punkt i orkanens øje, siger Mette Høy, programchef for lederuddannelserne på erhvervsakademiet Cphbusiness.

Undervisere med hånden på kogepladen
Mette Høy understreger, at de på Cphbusiness har et stort fokus på, at undervisning ikke kun handler om, hvad vi lærer, men også måden vi lærer det på. Teorien skal ud at arbejde i praksis for at skabe værdi, og allerede fra første dag bliver de studerende introduceret til praktiske metoder og redskaber, som de kan bruge i deres arbejdsliv som ledere.

Underviserne har selv ledererfaring, så de studerende møder ikke blot teorien, men får en dyb forståelse for, hvordan den kan bruges i praksis.

”Det nytter jo ikke noget, hvis de studerende kun kender teorien om fx konflikthåndtering. De skal vide, hvordan den kan omsættes til praksis på arbejdspladsen,” fortæller Mette Høy.

Akademiuddannelsen i ledelse, som man læser ved siden af jobbet, er en videregående uddannelse, der består af tre obligatoriske fag og en række valgfag. Uddannelsen tager ca. tre år at gennemføre med to fag per semester. Akademiuddannelsen giver sammen med to års erhvervserfaring adgang til diplomuddannelsen i ledelse.

Læs mere på

www.cphbusiness.dk