Faglig ledelse skal styrkes

0
264

Af Solvejg Schultz-Jakobsen, Sekretariatschef i KL og formand i Væksthus for Ledelse og Lene Roed, Forbundsformand i HK/Kommunal og næstformand i Væksthus for Ledelse.

Den faglige indsigt skal styrkes i hele ledelseskæden – lige fra direktion og chefer til de faglige ledere. Med en stærkere faglig ledelse kan vi skabe bedre resultater til gavn for borgerne. Det er konklusionen i en ny undersøgelse fra Væksthus for Ledelse, hvor 75 direktører, chefer og faglige ledere har deltaget.

Der er overhængende fare for, at ledelseskæden knækker, hvis ikke hvert niveau i ledelseskæden – fra topchef til faglig leder – fagligt udfordrer det næste led i kæden. Det indebærer, at de har tilstrækkelig faglig indsigt til at kunne gå fagligt i dialog med det næste led i kæden. Sådan lyder en af konklusionerne i undersøgelsen fra Væksthus for Ledelse.

Der må ikke ske det, at nogle medarbejdere fagligt går den ene vej, og andre den anden vej i opgaveløsningen og valget af metoder. Faglig ledelse handler om at udvikle fælles faglige mål, en fælles faglig kultur og fælles faglige normer og medarbejdernes råderum i deres dialog med borgeren skal stadig være tilstede. Det afgørende er at skabe resultater for borgeren, og der er man nødt til have en fælles linje.

Hvad forventer chefer og ledere af hinanden?
Undersøgelsen har resulteret i nedenstående ti temaer med anbefalinger til ledelseskæden:

10 temaer med anbefalinger til ledelseskæden

  1. Fokuser det faglige ledelsesjob skarpt på de faglige ledelsesopgaver
  2. Skab en struktur, der sikrer faglig ledelse tæt på medarbejderne
  3. Sørg for, at støttefunktioner understøtter faglige ledere og frigør tid til ledelse
  4. Gør strategier og mål synlige gennem hele ledelseskæden
  5. Sæt resultater fra kerneopgaverne på direktionsdagsordenen
  6. Skab homogene værdier og klare forventninger i hele ledelseskæden
  7. Gør evaluering af resultater til en hovedopgave i chefjobbet
  8. Tag ansvar som bindeled mellem strategisk niveau og udførende led
  9. Tag ansvar for de tværgående løsninger sammen med chefkollegerne
  10. Skab forpligtende ledelsesfællesskab

Skær de faglige ledelsesstillinger skarpt til
Direktører og chefer skal give de faglige lederstillinger rum til faglig ledelse,
og de faglige ledere skal fylde ledelsesrummet ud. Det kan lyde meget enkelt. Men det er det ikke nødvendigvis. Det kræver fx, at lederjobbene ikke er fyldt med administrative og andre opgaver, som gør det svært for lederne rent faktisk at fokusere på faglig ledelse.

Tag stilling til ledelsesspændet
Ingen kan udøve faglig ledelse uden at være tæt på medarbejderne. Direktører og chefer tilkendegiver entydigt i undersøgelsen, at strukturen skal understøtte ledelse ”tæt på”.
Ledelsesspændet har naturligvis betydning for, hvor tæt lederen kan være på den enkelte medarbejder. Derfor bør direktører og chefer tage stilling til hvilke rammebetingelser, der bedst kan understøtte ledelsesopgaven og målene for området.

Chefen i midten
Cheferne sidder lige midt i ledelseskæden og er derfor afgørende for, om kæden hænger sammen. Det er dem, der er bindeleddet mellem det strategiske niveau og de ledere, der er tæt på borgerne, og det er dem, der skal sikre, at vilkår for og resultater tæt på borgerne behandles på strategisk niveau.

De skal derfor have indsigt i resultaterne i alle driftsled. Hvis resultaterne eller den faglige kvalitet svigter på et område, peger pilen på cheferne – forstået sådan, at cheferne har ansvar for, at ”driftsmaskinen” kører. Det er naturligvis de faglige ledere, der har ansvaret i det udførende led, men cheferne skal sikre det faglige niveau i det samlede system, og de har ansvaret for at handle, når resultaterne svigter.

Cheferne skal sikre, at de faglige ledere ikke melder sig ud af ledelsesfællesskabet, hvis de faglige ledere i hverdagens travlhed kommer til at spille som solister. Derfor er det chefernes ansvar at forpligte dem, når det har betydning for resultater og kvalitet – især når resultaterne er afhængige af, at man samarbejder og skaber homogene normer for, hvordan bestemte opgaver tackles.

Hent eller bestil gratis to netop offentliggjorte publikationer om faglig ledelse her:
www.lederweb.dk/fællestrækifagligledelse
www.lederweb.dk/sammenhængiledelseskæden

Om Væksthus for Ledelse

Bag publikationerne står Væksthus for Ledelse – et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og For-handlingsfællesskabet om at udvikle og synliggøre god ledelse i kommuner og regioner. 

Læs mere på

www.lederweb.dk