Den moderne leder formår at spille medarbejderne gode

0
285

Af Tina Buch Olsson, Dansk Erhverv

Der er ikke kun én opskrift på god ledelse. Opskriften kan bestå af forskellige ingredienser. Men nogle ingredienser er afgørende for både at kunne skabe trivsel og de ønskede resultater i virksomheden. En væsentlig ingrediens i ledelsesarbejdet er forudsætningen om, at det er medarbejderne og medarbejdernes performance og adfærd, der er afgørende for, om virksomheden når de ønskede mål – uanset om virksomheden har to eller 2.000 ansatte.

Som leder har man virkelig mange kasketter på, og der skal træffes mange beslutninger af økonomisk, organisatorisk og strategisk karakter. Virksomheder opererer i en omverden, hvor der er mange eksterne faktorer, der kan påvirke virksomhedens resultatopnåelse. Denne omverden kan være foranderlig og være ekstremt udfordrende – som fx i øjeblikket pga. Coronavirus.  Men i det daglige – når lederen skal lede sine medarbejdere – så handler det om at spille medarbejderne gode, indenfor den spillebane, der nu er givet.  

Banen skal kridtes op
For at medarbejderne kan brillere, skal de kende spillebanen. Hvad er vores målsætninger? Hvordan vil vi opleves af kunderne? Hvilken kultur vil vi have i vores virksomhed, der kan sikre os trivsel og resultater? Hvilken adfærd forventer vi af hinanden? 

Det handler om tydelig ledelse. At vise vejen. At korrigere og anerkende løbende – ikke bare på den årlige MUS-samtale. 

At skabe tillid ved at vise medarbejderne, hvad vej de skal løbe. Og ved at vise medarbejderne, at de ved, hvor de har lederen – fordi lederen tydeliggør, hvornår de spiller udenfor kridtstregerne, og hvornår de spiller indenfor. På den gode måde. Den måde, der både er tydelig og venlig, og hvor lederen også sætter ind overfor adfærd der er skadelig for kulturen og dermed for resultatskabelsen. 

Spillerne skal involveres
Når banen er kridtet op og medarbejderne kender mål og retningslinjer, så handler det om involvering. Som leder hverken kan eller skal man vide alt. Eller kunne alt. Man skal i stedet kunne sætte medarbejderes kompetencer i spil og kunne involvere dem. Lade medarbejderne træffe beslutninger. 

Lade medarbejdernes ideer komme på banen. Lade dem løbe selv – indenfor de givne rammer. Handlekraft er en god ledelsesegenskab, men den egenskab kan med fordel lægges på hylden, når det handler om alt det, medarbejderen er god til. 

Delegering kan være svært, men det er det, ledelse handler om. At afdække via dialog medarbejderens kompetencer og engagement ift den konkrete opgave, som skal håndteres. Og dermed lede medarbejderen til stærke resultater. 

Den moderne leder udforsker, hvor medarbejderen kan involveres. Traditionelt kommer alle svar oppefra og daler ned i organisationen. Men moderne ledelse handler om at kunne vurdere, hvornår medarbejderne skal involveres – så det er til gavn for organisationen.  Lederen har et strategisk ansvar – men kan med fordel også involvere medarbejdere i beslutninger af strategisk karakter. Ikke for at afgive ledelsesretten, men for at få den nødvendige viden til at træffe de nødvendige beslutninger. 

Vis interesse og tag dialogen
Den moderne leder vil hellere være interesseret end interessant. Den moderne leder interesser sig for sine medarbejdere. Finder ud af, hvordan medarbejderne kan støttes i opgaveløsningen. Spørger dem. Fordi man som leder ikke kan gætte sig til, hvad de har brug for, eller hvad der motiverer dem. Den gode, moderne leder tager fat i ændring i adfærd – uanset om de brokker sig mere, laver flere fejl eller bare er blevet mere stille. 

Den gode leder ved, at det kan handle om mange ting. Måske har de udfordringer eller føler sig stressede. Og selvom de ikke har ændret adfærd – så spørger lederen dem, hvordan de har det. Den gode leder ved, at ikke alle medarbejdere selv vil henvende sig, og skaber derfor rummet for tillid og dialog. Ikke hele tiden, men til rette tid. 

Og hvad så med ledelse i en tid som nu – med Coronavirus?
Vi er i en tid med mange udfordringer som følge af Corona-krisen. Vores arbejdsliv er blevet vendt på hovedet, der er mange økonomiske udfordringer og nye retningslinjer, der skal defineres. Men ledelsesgerningen er den samme. Ingredienserne i god ledelse er de samme. 

Men i en tid med mange forandringer – og hvor mange arbejder hjemmefra – skal der skrues op for ingredienserne. Der skal gøres endnu mere af det.

Både når det gælder om at tegne en tydelig spillebane gennem forventningsafstemning og kommunikation af retningslinjer – og når det gælder om endnu mere involverende og interesseret dialog.