AR-teknologi letter formidlingen af store projekter

0
299
Daværende innovationsminister Sophie Løhde på besøg i Værløse i april 2019, da hun fik demonstreret den nye app. Til venstre med iPad i hånden er det adm. dir. i Novafos, Carsten Nystrup. Til højre borgmester i Furesø Kommune, Ole Bondo Christensen.

En ny app, der bruger augmented reality, sætter nye standarder for borgerinddragelse med realistiske visualiseringer af klimaprojekter. Gennem crowdfunding kan alle interesserede virksomheder blive partnere i appen, der kan bruges til anlægsprojekter generelt.

For mange mennesker bliver et emne som spildevandshåndtering givetvis først rigtig spændende, den dag de selv står i kloakvand til anklerne på deres egen oversvømmede grund.

Men det er teknologien augmented reality (AR) ved at lave godt og grundigt om på.
Spildevand, klimatilpasning, kystsikring og andre fagområder, der beskæftiger sig med vores brug og håndtering af naturens ressourcer og kræfter, er nemlig løftestang for den nyeste udvikling af AR.

AR-teknologiens potentiale til at visualisere forandringer i miljøer dynamisk og i tre dimensioner har stor relevans, når det kommer til planlægning, kommunikation og borgerinddragelse i forbindelse med anlægsprojekter, der medfører forandringer i små og store by- og naturrum.

AR har stor relevans
”I Danmark bruger vi cirka fem milliarder kroner om året på klimatilpasning, og overalt i landet er kommuner i gang med projekter, der påvirker borgernes dagligdag.
Klimatilpasning har enorm betydning for vores samfund i dag og i fremtiden, og det er et område, hvor AR har stor relevans, fordi det er en teknologi, som effektivt og nemt kan gøre projekter begribelige for politikere, embedsfolk, entreprenører, leverandører og borgere.”

Det siger Kim Bleshøy Nielsen, direktør og partner i udviklingshuset Intertisement, som hjælper offentlige og private virksomheder i mange forskellige brancher med at udnytte mulighederne i augmented reality.

Alle har gavn af et godt visualiseringsværktøj, både ingeniøren, politikeren og borgeren, der vil kunne se et projekt visualiseret i velkendte omgivelser

Ny app-løsning
I samarbejde med Teknologisk Institut, kommuner, forsyningsselskaber og andre virksomheder er Intertisement i øjeblikket i fuld gang med at udvikle den frie version af en ny app-løsning, der skal bruges til at visualisere projekter til lokal afledning af regnvand.
Med løsningen er det for eksempel muligt at tage sin tablet eller smartphone med ud på en vej og vise, hvordan vejbede, helleanlæg og andre løsninger til lokal håndtering af regnvand vil se ud, når de er anlagt.

Med appen kan man også visualisere de tekniske funktioner under jorden.
Interesserede virksomheder med interesse for ny teknologi og/eller klimaløsninger kan blive partnere i det crowdfundede projektet, der kan studeres nærmere på larapp.dk. Partnerne bag appen har også søgt Innovationsfondens program Innobooster om en investering.

”Anledningen her er klimatilpasningsprojekter, men i et videre perspektiv kan teknologien og appen bruges til anlægsprojekter generelt, hvor man har gavn af at kunne se en visualisering i reelt størrelsesforhold i det rigtige miljø. Kommunernes forsyninger har efterspurgt et bedre værktøj til borgerinddragelse og kommunikation både mellem borgere og kommuner/forsyninger, men også internt hos kommuner, forsyninger og entreprenører. Alle har gavn af et godt visualiseringsværktøj, både ingeniøren, politikeren og borgeren, der vil kunne se et projekt visualiseret i velkendte omgivelser. Det er med til at øge trygheden omkring nye projekter, der ændrer folks nærmiljø og måske ellers kan skabe utryghed, hvis ikke de er formidlet, så alle forstår deres konsekvenser,” siger Kim Bleshøy Nielsen.

Med appen på sin tablet eller smartphone kan man se, hvordan vejbede, helleanlæg og andre løsninger til lokal håndtering af regnvand vil se ud, når de er anlagt.

Ny måde at bruge AR på
Investeringerne fra nye partnere skal bruges på at udvikle løsningens teknologiniveau yderligere og få det nye værktøj mangfoldiggjort. Planen er, at det skal være et gratis tilgængeligt værktøj for borgerne og andre slutbrugere, mens kommunerne kan tilkøbe specifikke visualiseringspakker til de enkelte projekter.

”Løsningen skubber til brugen af augmented reality, som typisk bruges inden for kortere afstande, gerne i et hus eller på nær grund. Her arbejder vi mere med store distancer og store visualiseringer ude i det offentlige rum. Det kræver noget præcision og tilpasning af de tekniske muligheder, der er i dag. Vi benytter GPS-koordinater, som dog ikke i sig selv er præcise nok, når vi skal sikre, at et visualiseret vejbed placeres det rigtige sted ude på vejen og ikke i en borgers indkørsel. Derfor kombinerer vi blandt andet GPS med ny teknologi, som bruger kamera-tracking på telefonen til at mappe og huske elementer fra virkelige miljøer i byrummet,” forklarer Kim Bleshøy Nielsen.

En del af de nye teknologiske elementer i app-løsningen kan ses i brug på det nye Klimatorium i Lemvig – et nyt klimacenter, der formidler viden og oplevelser om klimaudfordringer, forebyggelse og livsstil.

Her kan gæsterne blandt andet prøve at indrette med AR-teknologi og opleve visualiseringer af, hvordan vandstanden er steget under forskellige storme.

Den nye visualiserings-app styrker dialogen mellem borgere, kommune og forsyning ifm. projekter om klimatilpasning. Appen bruger augmented reality til at vise klimatilpasningsløsningerne i det virkelige miljø, før de er anlagt.

Se mere på www.larapp.dk

Gennem banebrydende teknologi som AR tilbyder udviklingshuset Intertisement virksomheder i mange forskellige brancher en ny interaktiv fordel gennem produkter og løsninger, der omfatter apps, visualiseringer, software og installationer m.m.

Se mere på

www.intertisement.com