Passion for pharma-transport

0
280
BHS Logistics er Danmarks førende distributør af medicin og medicinsk udstyr.

Den markedsledende pharma-transportør BHS Logistics er konstant på forkant med krav og udvikling i branchen, så pharmakundernes varer når sikkert frem efter alle forskrifter.

Vi følger udviklingen på markedet tæt og forsøger hele tiden at være på forkant med nye krav, der vil påvirke vores arbejde og den service, vi skal levere

Tæt samarbejde med kunderne og konstant fokus på kvalitetsudvikling har gjort BHS Logistics til Danmarks førende distributør af medicin og medicinsk udstyr.
Pharma har været et speciale i BHS Logistics siden 1990’erne, og i efterhånden mere end 20 år har transportvirksomheden flyttet grænserne for, hvad pharma-kunder kan forvente af deres transportør.

”Vi følger udviklingen på markedet tæt og forsøger hele tiden at være på forkant med nye krav, der vil påvirke vores arbejde og den service, vi skal levere. Når nye metoder og standarder vinder frem, forsøger vi at få dem implementeret, inden de bliver til officielle regler og krav. Vi lytter konstant til vores kunders behov, og det er ikke mindst i kraft af samarbejdet med dem, at vi er, hvor vi er i dag,” siger Torben Sørensen, afdelingsdirektør for national pharma hos BHS Logistics.

Rigtig temperatur
BHS Logistics kører med medicinsk udstyr, vacciner, blodprøver og medicin for pharma-industrien, sygehuse, apoteker, offentlige myndigheder og grossister. Pharma er en af de mest regulerede brancher, og BHS Logistics specielle løsninger til pharmakunderne, skal derfor overholde en række krav. Temperaturen er vigtig, og BHS kører med flere temperaturspænd alt efter godsets karakter.

”De mest følsomme varer er kølevarer i spændet 2-8 grader, mens. ambient varer fragtes i 15-25 grader.. Derudover kører vi frostforsendelser på kolli-basis.,” forklarer Torben Sørensen.

I BHS Logistics’ Control Tower i Rønne er medarbejdere udelukkende beskæftiget med at monitorere temperaturer på trailere i hele Europa 24/7 hver eneste dag. Normalt sidder sensorerne i en køletrailer i indblæsningen og udsugningen i selve kølemaskinen, men BHS Logistics har opgraderet temperaturmålingen med flere eksterne sensorer fordelt rundt i hver trailer.

”Et af de parametre, som vi kan udmærke os på, er den måde, hvorpå vi konstant monitorerer temperaturer i vores Control Tower. Dette gør vi for at minimere fejlmargin ift. temperaturafvigelser, således at alle varer har den rette temperatur, når de når frem og skal på hylden eller injiceres i en patient.”

Audits og risikoanalyser
BHS Logistics går konsekvent længere i sin service, end reglerne kræver. For eksempel er det helt naturligt for BHS, at kunderne tilbydes audits.

”Helt forståeligt ser mange kunder det som en kritisk funktion, når deres varer forlader et lager og bliver sendt afsted med en transportpartner. Det er fair nok, synes vi, for når en vare bevæger sig, stiger risikoen for afvigelser. Derfor kan kunden komme og auditere og gennemgå hele vores kvalitets-set up.”

BHS Logistics udarbejder og opdaterer også risikovurderinger af pharma-fragt med forskellige transportformer og i forskellige geografier. Det kan for eksempel være risikoanalyser af sammenbrud på motorvejsnet eller minimering af lange færgeoverfarter. BHS Logistics tilbyder også sine kunder fuld track & trace og fast kontaktperson, for at sikre at samarbejdet lever op til kundens forventninger og behov.

ISO og GDP
BHS Logistics er selv ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø) godkendt. Virksomheden benytter et pharma-specialiseret kvalitetsstyringssystem og har en kvalitetschef, der selv har baggrund i pharma-industrien.

BHS Logistics følger løbende alle opdateringer af GDP (God Distributions Praksis) for lægemidler, og virksomhedens medarbejdere uddannes og efteruddannes løbende i GDP, hvilket sker i henhold til virksomhedens kvalitetsstyringssystem.

”Pharmavirksomhederne er vigtige for dansk økonomi, og de skal kunne stole på, at deres varer håndteres af uddannet personale og når sikkert frem efter alle gældende forskrifter,” siger Torben Sørensen.

BHS Logistics historie begyndte i 1946, da vognmand Viggo Studsgaard købte de første to lastbiler til fisketransport. Udover hovedsædet i Rønne har firmaet logistikafdelinger i Hvidovre og Hasselager ved Aarhus. BHS Logistics har  280 ansatte, 100 lastbiler og 375 trailere.

BHS Logistics er medstifter af PLAN Europe (Pharma Logistics Alliance Network). PLAN er et samarbejde mellem privatejede transportselskaber, der er specialiserede indenfor transport af Pharma. PLAN udspringer af markedets behov for et asset-baseret, pan-europæisk pharma transport netværk, der sætter nye standarder indenfor kvalitet.

Se mere på

www.bhslogistics.dk