Medicoindustrien til regeringen: Husk de værdibaserede indkøb i nyt sundhedsudspil

0
271

Af Emil Lobe Suenson, politisk chef i Medicoindustrien

Medicoindustrien anbefaler, at sundhedsudspillet indeholder et eksplicit fokus på innovation og værdibaserede indkøb af medicinsk udstyr. Af alle de penge vi bruger på sundhedsvæsenet, går ca. 5 pct. til indkøb af medicinsk udstyr produceret af private virksomheder. De offentlige indkøbere – regionerne, Amgros og kommunerne – er på en vanskelig opgave.

Det er meget kompliceret at købe f.eks. scannere, strålekanoner, kunstige knæ og hjerteklapper. Men også med enklere produkter som for eksempel stomiposer og katetre kan en prisdomineret indkøbsmodel have fatale konsekvenser for den enkelte bruger af produktet. Den laveste indkøbspris må ikke være parameteret for det succesfulde indkøb i en branche, hvor en fornuftig indkøbsmodel kan betyde forskellen mellem rask og syg og mellem god og dårlig livskvalitet for borgeren.

I flere år har aktører i og omkring sundhedsvæsenet talt varmt om værdibaserede indkøb af medicinsk udstyr. Klinikerne anbefaler det, regionerne støtter op om det, virksomhederne efterspørger det, men det går langsomt. Inden længe vil regeringen præsentere sit sundhedsudspil. I den forbindelse anbefaler Medicoindustrien, at sundhedsudspillet indeholder et eksplicit fokus på innovation og værdibaserede indkøb af medicinsk udstyr.

Et sundhedsudspil med fokus på innovation og værdiskabelse vil være til gavn for patienter, sundhedsvæsen og samfundsøkonomi. Derfor bør udspillet på sundhedsområdet have fokus på realiseringen af det, som der efterhånden er enighed om i det danske sundhedsvæsen: Medicinsk udstyr skal indkøbes med fokus på produktets værdi frem for produkternes pris.

Indkøb der styres efter produktets pris – og krav om besparelser alene på produktpriser – er uproduktive. Regionerne køber i dag eksempelvis medicinsk udstyr med det primære styringsparameter, at der skal spares alene på indkøbsbudgettet. Det er en indkøbsstrategi, som Medicoindustrien længe har frarådet. Vi skal undgå den styring, som fjerner fokus fra langsigtede og bæredygtige investeringer i bedre og billigere behandling samt innovation.

Meget tyder på, at det kommende sundhedsudspil vil fokusere på at rykke sundhedsvæsenet tættere på borgeren. Flere og flere patienter skal behandles i hjemmet. En mere sammenhængende behandling tættere på boligen kan reducere sygehusbesøg og give besparelser i sundhedssektoren. Hvis hjemmebehandlingen skal blive en økonomisk gevinst, samt sikre god patientsikkerhed og høj livskvalitet for borgerne, er det altafgørende, at det nære sundhedsvæsen sammentænkes med indkøb af medicinsk udstyr.

En succesfuld hjemmebehandling kræver det rette medicinske udstyr. Billige produkter ender hurtigt med at blive dyre. Særligt, når indkøbspriserne ikke sammentænkes med driften på hospitalerne, når personalet på hospitalerne ikke instrueres i at anvende udstyret korrekt, når udstyrets levetid er kort, og når følgekomplikationer og genindlæggelser ikke indtænkes i udbuddene. Vi skal have en god og sund indkøbsmodel, der fortsat kan bidrage til den vigtige effektivisering og innovative udvikling af medicinsk udstyr.

Indkøb af det rette medicinske udstyr kan skabe bedre behandling, øget kvalitet, bedre ressourceudnyttelse og effektiviseringer og dermed spare sundhedsvæsenet og samfundet for milliarder.

Når det gælder forskning, innovation og udvikling af medicinsk udstyr, er Danmark langt fremme. Innovation er et nøgleord i medicobranchen, men de innovative miljøer er ikke kommet ud af ingenting. Det kræver, at indkøbsaktører vælger at gå med de nye, innovative produkter, og at de dygtige klinikere belønnes for at samarbejde med industrien om test og udvikling.

Det nye sundhedsudspil skal fortsætte de gode takter på indkøbsområdet, som den tidligere regering og Dansk Folkeparti præsenterede i aftalen om sundhedsreformen. Det fremgår netop af aftaleteksten, at medicinsk udstyr skal bidrage til, at patienten får den bedste og mest omkostningseffektive behandling, så indkøbet og driften af udstyret samlet set bidrager til den mest effektive drift af sundhedssektoren. Aftalen om sundhedsreformen introducerede muligheden for en langt mere værdibaseret indkøbsstrategi.

Det er på tide at efterleve visionerne. Vi har allerede viden og indsigt på området, men der er brug for handling.