Introduktion: Life Science giver håb

0
240

Af koncernchef Ida Sofie Jensen, Lægemiddelindustriforeningen

”Om en måned kan det være, at du har fået den første dosis medicin,” siger Lene Siggaard og tilføjer: ”Jeg vil gerne have dig lige lidt længere, ikke. Det vil dine børn også. Vi vil gerne have dig 10-20-30 år mere”.

Sådan udspiller en scene sig mellem Huntingtons-patienten Brian Timm Siggaard og hans hustru Lene Siggaard i tv-lægen Peter Qvortrup Geislings DR-dokumentar ”Kampen for et bedre liv”. De venter på at få at vide, om de må være med i et forsøg med ny medicin til den dødelige, genetiske hjernesygdom Huntingtons sygdom, der ikke kan kureres endnu.
Familien har et håb om, at Brian Siggaard kan være med i et nyt forsøg med ny innovativ medicin mod Huntingtons sygdom, og at forsøget viser sig, at medicinen kan holde ham i live i mange flere år endnu.

I DR-dokumentaren vises patienternes håb og lægernes på Rigshospitalets mulighed for at inkludere ham det nye forsøg med lægemidlet. Muligheder og håb opstår, fordi life science-industrien samarbejder med sundhedsfaglige i hele verden om at bringe ny medicin ud til patienter for at kunne behandle endnu flere af de sygdomme, som der i dag ikke findes effektive behandlinger imod. Hospitaler, læger og andre sundhedsfaglige har den daglige kontakt med patienter og ønsker i høj grad at kunne tilbyde dem behandlingsmuligheder.

Derfor hjælper de med at teste medicinens effekt og bivirkninger som leddet mellem medicinudviklerne og patienterne. Uden dette samarbejde og ønske om at bringe virksomheders forskning, ny medicin, læger og patienter tæt sammen ville de danske læger ikke kunne give Brian Timm Siggaard håbet om en længere fremtid.

De seneste ti år er der kommet flere forsøg med innovativ medicin udviklet af virksomheder til Danmark. Det giver danske patienter muligheder og håb, og det giver samtidig sundhedsvæsenet flere redskaber til behandling samt ny og større viden om deres fagområde.

Antallet af igangværende kliniske forsøg med medicin udviklet hos virksomheder steg således fra 285 i 2010 til 325 i 2018. De flere forsøg skyldes især det politiske fokus på tiltrækning af endnu flere kliniske lægemiddelforsøg, men også sundhedsvæsenets ønske om at være innovativ og tilbyde patienter den nyeste viden og bedst mulige behandling. Derfor kan vi kun glæde os over, at vi i Danmark har stærke faglige hospitalsafdelinger, der forsker og har en god kommunikation med patienter. Helt som vi ser i forholdet mellem Rigshospitalet og Brian Timm Siggaard.

I Brians forsøg er der omkring 800 patienter inkluderet på verdensplan, hvor mindst 16 af dem er fundet i Danmark på hhv. Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital. Flere er allerede blevet inkluderet løbende, da de første testresultater var positive. Når resultaterne af de kontrollerede lægemiddelstudier er tilstrækkelig valide, ansøger virksomheder om markedsføringstilladelse. Derefter vil lægerne kunne tilbyde den nye medicin til en bredere vifte af patienter.

De 16 patienter i Danmark kan virke som et lille antal patienter, men i forhold til vores størrelse er det et stort antal. I Danmark har omkring 400 personer sygdommen, og for at være med i forsøget skal deres tilstand endnu ikke være for udviklet. Samtidig må de ikke have andre sygdomme, hvis de er med i et forsøg. Sådan er det oftest, når ny medicin testes: Patienterne skal være i en tilstand, hvor der stadig er mulighed for at bremse sygdommens påvirkning af helbredet. Derfor søges efter patienter i hele verden – og omvendt så tilbyder danske læger deres ekspertise og patientkontakter til medicinudviklende virksomheder fra hele verden. Dette samarbejde er uvurderligt og skal i høj grad nurses om, så både patienter og sundhedsvæsen får gavn af nye, innovative lægemidler i fremtiden.

Derfor er vi meget optaget af, at der i Danmark skabes de bedste vilkår for vores innovative lægemiddelvirksomheder, samt at det dygtige sundhedspersonale på hospitalerne får de bedste vilkår for forsøg med nye lægemidler. Danmark skal også i fremtiden kunne tilbyde flere behandlinger til patienter, der ikke i dag kan få tilstrækkelig behandling af deres sygdomme.

Dokumentaren slutter med, at Brian Siggaard får den første dosis medicin, mens der i tekster over billederne står, at de første resultater allerede blev udgivet i oktober 2019, og at de er positive.

God læselyst!

Læs udgivelsen i sin helhed elektronisk:

Life Science