Introduktion: Danmark skal være med i datafronten – det kommer ikke af sig selv

0
218

Af Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen

Der bliver bejlet heftigt til life science-virksomhederne fra lande som Schweiz, Sverige, UK og Irland, som alle tilbyder favorable vilkår, og Danmark er nødt til at gøde og dyrke vores eksisterende styrker, hvis vi fortsat vil være et af de bedste og mest attraktive life science-lande i verden. Sundhedsdata er et oplagt indsatsområde, og corona-krisen viser med al tydelighed, hvor vigtig en rolle sundhedsdata spiller for sundhedsmyndigheder og virksomheder i forhold til at identificere en sygdoms omfang og konsekvenser, for at udvikle nye behandlinger og for at teste dem – med hidtil uset hastighed og effektivitet.

I Danmark er vi allerede foregangsland på datafronten, og innovative life science-produkter og løsninger revolutionerer i disse år forebyggelse, diagnosticering og patientbehandling.

Det betyder, at mennesker lever længere og har flere gode leveår. Men det forudsætter, at vi samtidig har et innovationsparat sundhedsvæsen, der er klar til at tage den nye teknologi, innovative lægemidler og medicinske udstyr i brug – det sker dog ikke af sig selv. Det kræver fokus på innovation, gode rammer for vidensdeling, organisering, nye kompetencer, incitamenter og investeringer. Det har corona-krisen vist os.

Derfor skal vi have en national strategi for data og kunstig intelligens – med en klar ambition om at blive globalt førende. Den nationale strategi skal omfatte konkrete initiativer og pejlemærker for brug af sundhedsdata, der styrker patientbehandlingen i dag og i fremtiden. Det skal være ukompliceret for både offentlige og private forskere at få adgang til data, der kan understøtte værdifuld og samfundsrelevant forskning. Det kommer patienterne til gavn.

En analyse fra Data Redder Liv viser, at mere end 9 ud af 10 patienter ønsker, at deres anonymiserede data bliver anvendt til forskning i nye behandlinger. Og med god grund: sundhedsdata er ikke kun et stærkt værktøj i indsatsen mod coronavirusset – det er afgørende for at udvikle mere effektiv og skånsom personlig medicin, der er målrettet den enkelte patient. Sundhedsdata gør os også i stand til tidligt at opspore og forebygge sygdomme og forbedrer diagnostik og beslutningsstøtte til lægerne på den lange bane.

Men hvis det potentiale skal realiseres til fulde, skal vi etablere én nem adgang til sundhedsdata. I Danmark har vi nogle af de bedste sundhedsdata i verden, men selv om der er igangsat flere gode tiltag, er det fortsat uigennemskueligt, kompliceret og langsommeligt at få adgang til data til forskning. Derfor skal vi sikre, at der er overblik og gennemsigtighed, at de praktiske rammer omkring udviklingen af registrene er på plads, og at der er en kontinuerlig dialog med patienterne, der gerne vil anvende sundhedsdata til forskning.

Vi skal inspirere udlandet til bedre behandling og vise, hvad vi kan. Vi skal gøre fremtidens sundhedsvæsen klar til nye epokegørende sundhedsløsninger, lægemidler, diagnostika og andre sundhedsteknologier. Men sundhedsdata er blot et skridt på vejen til at blive en af verdens førende life science-nationer – der skal sættes ind på flere parametre, hvis vi skal fastholde de eksisterende life science-investeringer og samtidig gøre Danmark endnu mere attraktiv for nye investeringer.

Vi skal gøre det attraktivt at øge investeringerne i forskning i Danmark. Det gør vi blandt andet med et højere forskningsfradrag, ved at sikre at hospitaler og universiteter har de rette forudsætninger for at forske, og at vi har en infrastruktur, der gør at den viden kan blive kanaliseret over i succesfulde start-ups.

Udvikling af nye lægemidler og behandlinger sker i tæt samarbejde med sundhedsvæsenet, og derfor skal vi styrke den kliniske forskning og gøre det attraktivt for hospitalerne at prioritere den patientnære kliniske forskning, blandt andet ved at øge kapaciteten og styrke hele den omkringliggende infrastruktur.

De rigtige kompetencer er desuden helt afgørende for, at life science-industrien overhovedet kan forske, udvikle og producere nye lægemidler, og de mange veluddannede og kloge danske hoveder er da også årsagen til, at vi har så stærk en life science-hub. Derfor skal vi have fokus på at styrke og specialisere uddannelserne for vores studerende og videreuddannelse af medarbejderne, så vi har et højt internationalt niveau, der kan måle sig med de skarpeste hoveder i resten af verden.

Patenter er afgørende for innovation og udvikling af nye lægemidler. Derfor skal vi også sikre gode rammer, der sikrer industriens immaterielle rettighederne. Ellers udhules tilskyndelsen til at udvikle nye, innovative lægemidler til patienterne.

Og sidst, men ikke mindst skal life science-branchens samarbejde med sundhedsvæsenet forstærkes. Det bliver alle parterne klogere og dygtigere af, og det sikrer, at sundhedsvæsenet er klar til at tage de helt nye lægemidler og behandlingsformer, der er lige om hjørnet, i brug.

God læselyst!

Læs udgivelsen i sin helhed elektronisk:

Life Science