Innovationschef på Rigshospitalet: Hospitalets top-forskning skal tegne fremtidens sundhedsløsninger

0
250

Rigshospitalet har lanceret en ny innovationsstrategi og skal fremover måle sig med de førende hospitaler i verden inden for forskningsbaseret innovation. Potentialet er stort, og råstoffet er mange internationale topforskere, mener innovationschef Henning Langberg. Satsningsområder bliver bl.a. sundhedsdata og kunstig intelligens.

Overliggeren for sundhedsinnovation skal hæves i Danmark, og Rigshospitalet skal sætte et globalt aftryk på fremtidens sundhed. Sådan lyder målsætningen i en ny innovationsstrategi for hospitalet. Gennem konceptet Innovation PLUS vil Rigshospitalet hurtigere og bedre hjælpe de mest flyvefærdige ideer videre, så de kan komme patienter og personale til gode, fortæller innovationschef Henning Langberg.

”Der er ikke tvivl om, at Rigshospitalet har et kæmpe potentiale, når det gælder innovation. De mange dygtige topforskere tænker imidlertid ikke naturligt i kommercialisering og patenter. De er primært fagligt drevet af at behandle patienter. Vi skal derfor arbejde med at indarbejde innovation og produktudvikling tidligt i processen i langt højere grad. Det kræver et skift i mindset. Men jeg oplever, at ideerne spirer, når man udfordrer forskere og klinikere,” siger Henning Langberg.  

Fordi råstoffet på hospitalet er så godt, er det realistisk at være meget ambitiøse om at være verdensførende i sundhedsinnovation, mener Henning Langberg. 

”Som et førende universitetshospital bør det være en ambition at innovere og kommercialisere langt flere nye procedurer og løsninger til gavn for patienter og samfund. Vi skal udvikle nye start up-virksomheder og udtage flere patenter på opfindelser til brug i Danmark og i resten af verden,” siger Henning Langberg. Han ser et behov for at skabe et miljø på hospitalet, hvor processen fra forskningsresultat til produkt er transparent og overskuelig. 

”I en travl hverdag skal der ikke mange bump på vejen, før man som kliniker eller forsker giver op. Vi skal strømline alt fra ansøgningsprocesser over usikkerheder om rettigheder til slutprodukt og kommercialisering.”

Rigshospitalets innovationsmodel skal sikre at forskere og klinikere bliver støttet i udviklingen af nye metoder og løsninger, der skal bruges i praksis og skabe værdi for patienter og sundhedsprofessionelle. Løsninger der også kan skaleres til andre hospitaler og nye markeder.

Rigshospitalets innovationsmodel

Innovation med afsæt i sundhedsdata
Et specifikt område, som Henning Langberg vil fokusere på, er kunstig intelligens. Ifølge Henning Langberg er det oplagt, at meget innovation kommer til at tage afsæt i bedre anvendelse af data til gavn for patienterne. 

”Der er god grund til at tro, at vi relativt hurtigt kan udvikle en række innovationsprojekter inden for brug af medicinske billereder, sundhedsdata og kunstig intelligens, som vil kunne tegne hospitalet i mange år frem,” siger Henning Langberg.  

Han fremhæver, at hospitalet er begunstiget af data og indgående kendskab til patienter på tværs af stort set alle højt specialiserede behandlingsområder. I flere år har hospitalet anvendt genomanalyser i diagnostik af en række sygdomme, hvilket har ført til færre bivirkninger og en mere optimeret, individualiseret behandling. 

De klare skillelinjer mellem forskning og klinik bliver ifølge Henning Langberg udvisket, fordi man kan stille computeralgoritmer til rådighed for klinkere, der i nuet skal hjælpe en bestemt patient. I fremtiden kan vi kombinere data fra de unikke danske blod- og biobanker med data fra tidligere patienters indlæggelser og behandling. Nye teknologier gør det muligt at udvikle algoritmer, der løbende kan hjælpe og understøtte sundhedspersonalet til optimering af patienters behov. 

”Sundhedsdata udgør grundstammen i personlig medicin, og på Rigshospitalet er der et stort bagkatalog af databaser og biobanker, som man kan udvikle fremtidens medicin ud fra,” siger Henning Langberg. 

Stærke partnerskaber tegner fremtiden
Som supplement til udvikling af personlig medicin og kunstig intelligens med brug af store datasæt er det i Henning Langbergs optik også vigtigt, at der er hjælp at hente for den klassiske opfinder, som har en idé til et nyt medicoteknisk redskab eller en ny forbedret arbejdsgang. Her er forudsætningerne på Rigshospitalet også optimale, fordi hospitalet har et tæt samarbejde med DTU og Københavns Universitet, der bl.a. har ført til forankring af en ny sundhedsteknologisk uddannelse på Rigshospitalet. Men mange innovationsprojekter strander stadig, fordi forskere ikke kan finde finansiering, når de fx skal udvikle en prototype af nyt redskab. 

”Mit håb er, at vi kommer til at se flere opfindelser fra Rigshospitalet, som får støtte fra fx Novo Nordisk Fondens BioInnovation Institute, der tilbyder accelererede forløb til start up-virksomheder.”  

Man skal turde at tænke stort, mener Henning Langberg. 

”Vi skal udvikle løsninger, som ikke kun kommer vores egne hospitaler og patienter til gavn. Derfor skal vi være bedre til at implementere, skalere og kommercialisere løsninger, så de nemt kan overføres til andre hospitaler i Danmark og resten af verden”.

Global spydspids for innovation

Med en ambition om at være global spydspids for innovation til gavn for patienterne vil Rigshospitalet fremover kraftigt øge fokus på at styrke samarbejdet mellem hospitalets excellente forsknings- og vidensmiljøer og eksterne partnere, som kan tilføre ny viden, teknologi og ressourcer til innovation. 

Læs mere om Rigshospitalets nye innovations-strategi på

Rigshospitalet.dk/innovation