Innovation skal fylde mere i næste vækstplan

0
273
Peter Huntley, direktør i Medicoindustrien

Medicoindustrien ønsker mere værdibaseret sourcing, et nyt inkubationsmiljø i Danmark og hurtigere godkendelse af nye produkter.

I dag er det blevet endnu mere aktuelt og nødvendigt, at vi både i industrien og i sundhedsvæsenet fokuserer på innovation

Først affødte corona et genstartsteam, der skulle hjælpe den danske life science-eksport gennem krisen, og dernæst luftede regeringen planer om at lave en ny life science-strategi eller vækstplan. Begge dele er blevet positivt modtaget i industrien.

Ifølge Peter Huntley, direktør i Medicoindustrien, taler både den almindelige teknologiske udvikling og den læring, vi har fået ud af coronakrisen, nemlig for, at der lægges en ny og ambitiøs plan for dansk life science.

”Det er uden tvivl en konkurrencemæssig fordel, at vi i Danmark kommer hurtigt ud af starthullerne efter coronakrisen. Derfor er genstartsteamet en god idé, og derfor er en ny
vækstplan berettiget. Coronakrisen har understreget, at life science udgør en stærk vækst- og eksportmotor for Danmark.”

Et udstillingsvindue
”Den tidligere life science-strategi var meget bredt formuleret. I dag er det blevet endnu mere aktuelt og nødvendigt, at vi både i industrien og i sundhedsvæsenet fokuserer på innovation. Vi skal både evne at få de bedste teknologier og de bedste behandlinger ind som grundlag for vores danske sundhedsvæsen, og vi skal bruge den måde at source nye teknologier og produkter ind på som et udstillingsvindue til resten af verden. Det er noget at det stærkeste, vi kan gøre, og det vil give eksporten et godt spark. Siden forrige vækstplan for life science er mange lande i Europa begyndt at arbejde med værdibaserede indkøb og værdibaserede tilgange til sundhedsvæsenet. Vi skal op i gear på den front,” siger Peter Huntley.

Nyt inkubationsmiljø
Et levende dansk inkubationsmiljø vil ifølge Peter Huntley give Danmark flere store gevinster på samme tid.

”Et nyt, stærkt inkubationsmiljø udgør et stort, uudnyttet potentiale i dansk life science. Udover at være en hjælp for de danske producenter vil det tiltrække store udenlandske virksomheder, som vil synes, at det er spændende at prøve nyt udstyr af her og lave samarbejde med specialister i Danmark. Vi skal friste de store udenlandske virksomheder, der kun sælger deres varer i Danmark, til også at udvikle i Danmark. Det vil alt i alt skabe en kolossal stærk dansk base for behandling af patienter. Et stærkt, værdibaseret inkubationsmiljø med gode måder at prøve produkter af på vil hjælpe danske virksomheder, styrke dansk eksport og tiltrække udenlandske virksomheder.”

Behandlingsråd på kun to ben
Men hvis der skal foretages flere værdibaserede indkøb af medicoudstyr til den danske sundhedssektor, kræver det et stærkt og funktionelt behandlingsråd, påpeger Medicoindustrien.

”Modsat medicinrådet, der tager stilling til nye lægemidler, hviler behandlingsrådet ikke stabilt på tre ben, men kun på to, idet industrien ikke er repræsenteret. Det er en
lavthængende frugt at invitere industrien til at sidde sammen med sundhedsøkonomer og repræsentanter for sundhedsvæsenet. Uden et behandlingsråd, hvor industrien er med, bliver det svært at føre det værdibaserede tankesæt videre ind i fremtidens sundhedsvæsen,” siger Peter Huntley.

Mangler lokalt EU-kontor
Den danske medicoindustri kæmper også med flaskehals i EU-godkendelsen af nyt udstyr og presser på for, at Danmark lige som andre lande får et lokalt EU-kontor, som kan stå for godkendelsen, så innovationstempoet i den danske medicobranche kan fastholdes.

”Vi kan ikke sælge vores produkter, hvis ikke de bliver godkendt, og mængden af bemyndigede organer i Europa, der kan godkende, er katastrofalt lav. Derfor skal vi have et dansk bemyndiget organ, der kan godkende vores produkter. Alle EU-lande kan etablere et kontor, hvis det følger retningslinjerne i forordningerne for godkendelse af medicinsk udstyr. Et lokalt kontor i Danmark er et både realistisk og nødvendigt skridt at tage. Som det er i dag, er der simpelthen ubalance mellem de mange krav, der skal overholdes af producenterne, og så den kapacitet, der er til stede for at godkende produkterne.”

Medicoindustrien er brancheorganisationen for virksomheder, der i Danmark udvikler, producerer, sælger eller på anden vis har interesse i medicinsk udstyr. Medicoindustrien arbejder for at sikre medlemsvirksomhederne de bedst mulige betingelser for at udvikle, producere og sælge medicinsk udstyr.

Se mere på

www.medicoindustrien.dk