Vi trækker på fremtidens konto

0
267
”Vi skal blive endnu bedre til at få noget fornuftigt ud af det, vi i dag kalder affald,” siger Ole Morten Petersen.

Det er ikke kun miljøet og klodens fremtid, der er på spil, men også vores økonomi, velfærd og velstand. Den erkendelse har sat skub i den grønne omstilling, mener DAKOFA.

Det går ikke ubemærket hen, når den amerikanske tænketank Global Footprint Network hvert år afslører, hvornår vi har brugt alle de ressourcer, jorden kan nå at producere det pågældende år. I disse år sker det omkring 1. juli.

”Det vil sige, at vi er seks måneder om at bruge ressourcer for et helt år. Det er en udlægning af vores globale ressource-udfordring, de fleste politikere, forbrugere og virksomheder kan forholde sig til. Nu står det helt klart for alle, at vi i dén grad trækker på fremtidens konto, hvad angår ressourcer, og behovet for en grøn omstilling er ikke længere til diskussion,” siger Ole Morten Petersen, direktør i Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer (DAKOFA), en apolitisk organisation for offentlige og private aktører i hele den danske affalds- og ressourcesektor.

Velfærd og velstand på spil
Situationens alvor har givet os FN’s verdensmål, den nye danske klimalov, klimapartnerskaber og EU’s nye Green Deal, der skal gøre EU klima-neutral i 2050.

Ifølge Ole Morten Petersen har det for alvor sat skub i den grønne omstilling, at alle nu kan se, at det ikke kun er miljøet og klodens fremtid, men også vores økonomi, velfærd og velstand, der er på spil.

”EU går nu massivt ind i den grønne omstilling og skriver i diverse rapporter og direktiver, at det sker for at sikre den fremtidige konkurrenceevne for europæiske virksomheder. Nye EU-direktiver handler ikke kun om at redde miljøet og verden, men også om at redde virksomhedernes fremtidige økonomi.”

Skriften på væggen
Flere større virksomheder melder ifølge DAKOFA-direktøren ud, at de har set skriften på væggen.

”De erkender, at hvis ikke de handler ressourcemæssigt forsvarligt, risikerer de at miste konkurrenceevne inden for en overskuelig årrække. Hvis de bliver ved med at trække på jordens ressourcer, som bliver færre og færre og dermed også dyrere og dyrere, så vil de blive overhalet inden om af andre virksomheder, der er smartere og måske har fundet på andre designs eller forretningsmodeller, der er mere bæredygtige. Derfor begynder virksomheder nu at tænke mere over, hvilke råvarer de bruger i produktionen, hvordan deres produkter er designet, og om produkterne kan genbruges eller anvendes igen på en intelligent måde, måske efter udskiftning af enkelte dele. Sådan kan de sikre sig en konkurrenceevne i fremtiden, hvor vi vil se en knaphed på naturens ressourcer.”


En bevidsthedsændring
Ifølge Ole Morten Petersen er der blandt både forbrugere, politikere og virksomheder sket en bevidsthedsændring.

”Klimaændringer og andre konsekvenser for kloden af vores ressourceforbrug er blevet mere synlige og nærværende for os. Vi er gået fra at gøre mange små, gode ting i troen på, at det nok skal gå alt sammen, til at indse, at der skal noget meget mere gennemgribende til. Vi sorterer affald, tænker os om, når vi køber ind, og køber mere genbrug, og det er fint, men langt fra nok. Derfor vil vi i fremtiden nok se mere ambitiøse mål og rammebetingelser i bestræbelserne på at gavne den økonomiske og den miljømæssige bundlinje for både virksomheder specifikt og samfundet generelt.”

Fra affald til ressourcer
DAKOFA-direktøren forventer, at vi i de næste par år vil se en markant forstærket indsats for at sikre de ressourcer, vi begynder at have knaphed på.

”Der, hvor vi virkelig kan gøre en forskel, er på design og fremstilling af nye produkter. Det kan potentielt løse mange af vores problemer. Hvis vi fra i morgen kun producerede bæredygtigt, ville vi være godt på vej. Men der går nok nogle år, før det er en realitet.”

Affaldsbranchen kommer til at spille en hovedrolle i den grønne omstilling.
”Vi skal blive endnu bedre til at få noget fornuftigt ud af det, vi i dag kalder affald. Der vil ske noget allerede i 2020, når Danmark får en ny national affaldsplan og en ny affaldsbekendtgørelse, som skal regulere affaldsområdet herhjemme. De to tiltag kan på meget kort tid ændre markant på de ressourcestrømme, vi har i samfundet. Helt konkret skal vi borgere være endnu bedre til at sortere affald i genanvendelige fraktioner. Og selv om vi gør det godt, vil vi stadig ende med en mængde restaffald, som i dag bliver brændt eller deponeret. Den skal vi først og fremmest reducere og desuden blive bedre til at sortere i. Det bliver vi i stand til med udvikling af ny teknologi. Således vil flere og flere ressourcer gå opad i affaldshierarkiet, fordi de kan undgås, genbruges eller genanvendes, så de bliver til ressourcer igen.”

Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer (DAKOFA) er en selvejende og apolitisk medlemsorganisation og kompetencecenter for hele den danske affalds- og ressourcesektor.

DAKOFA’s ca. 275 medlemmer omfatter bl.a. centrale og lokale myndigheder, private organisationer, forskningsinstitutioner, kommuner, kommunale og fælleskommunale affaldsselskaber, affaldsproducenter, affaldsbehandlere, vognmænd, rådgivere og leverandører inden for affaldsområdet.

Læs mere på

dakofa.dk