Isoleringen der gør en forskel

0
242

Ved at forbedre energimærket med blot et enkelt trin kan de danske husejere spare klimaet for knap en million ton CO2 om året. EPS-isolering er et af de isoleringsmaterialer, som udleder mindst CO2.

EPS-isolering har en grøn profil, fordi det fremstilles af restprodukter fra olieindustrien

Analysen fra Dansk Byggeri viser, at det ikke blot styrker den enkelte boligejers energiregnskab at efterisolere, men at valget af isoleringsmaterialet også spiller ind. Det giver god mening at bruge EPS – ekspanderet polystyren – til at isolere bygninger.

Materialet, der har en høj isoleringsevne, er trykfast, nemt at bearbejde og afviser fugt, så det er en ideel løsning både til at isolere nye huse eller efterisolere den eksisterende bygningsmasse.

De nye strengere energikrav fra 2020 i dansk byggeri betyder, at der er behov for bedre og mere energieffektiv isolering. EPS holder godt på varmen og isolerer bedre end traditionelle isoleringsmaterialer. Så med EPS kan man bygge tyndere vægge med høj isolering.

– EPS-isolering har en grøn profil, fordi det fremstilles af restprodukter fra olieindustrien. Vi bruger kun 0,2% af det totale olieforbrug til at fremstille produkterne, som er 100% genanvendelige, fortæller Martin Bendix, som er projektrådgiver hos Jackon, der er blandt Europas ledende producenter af EPS-isolering.

EPS’ lette vægt – det består af 98 % luft – gør også en forskel, når materialet skal fragtes, fordi transporten bruger mindre energi og dermed udleder mindre CO2.

Tag det grønne valg
Hos Jackon lyder anbefalingen, at når bygningerne skal efterisoleres, så er den bedste løsning at gøre det på den kolde side af bygningsdelen. Dette giver den største energibesparelse, og øger sandsynligheden for en sund konstruktionsopbygning.

– Hvis man isolerer inde i bygningen, forsvinder der ikke blot m2, men der opstår også udfordringer ved f.eks. etageadskillelser, hvor der let kan dannes kuldebroer, og der vil desuden være en øget risiko for
fugtproblemer, siger Martin Bendix og understreger, at EPS dog også kan bruges indenfor f.eks. i fredede bygninger, hvor facaderne ikke må ændres. Her anbefales det at søge råd ved en energivejleder eller byggesagkyndig.

EPS-isolering er et af de isoleringsmaterialer, som udleder mindst CO2 under produktionen og giver derfor relativt størst klimagevinst. Samtidig er der god økonomi i energieffektivisering for den enkelte boligejer. EPS kan give en ekstra stor gevinst, da det ofte er en billigere løsning end traditionel isolering.

– Beregninger viser, at den mængde EPS-isolering, der kan fremstilles af 1 kg olie i gennemsnit sparer 200 kg olie til opvarmning i de første 50 år af bygningens levetid. For hver liter fyringsolie, vi kan spare, reduceres CO2-udslippet med 3 kg, forklarer Martin Bendix.

Der er mange penge på spil
I analysen har Dansk Byggeri sat fokus på enfamiliehuse, som isolerer lofter og vægge samt udskifter vinduer og døre med videre.

Beregninger, der er lavet i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut, viser, at hvis alle enfamiliehuse rykker deres energimærke ét skridt f.eks. fra energimærke D til C, vil det reducere udledningen af CO2 med 940.000 tons om året.

Hæver man energiklassen for alle enfamiliehuse med to energiklasser, vil man opnå en CO2-reduktion på ca. 1.600.000 tons årligt. Det svarer til seks procent af den reduktion af klimagasser, som Danmark mangler for at nå målet i 2030. Den bedre isolering kan også mærkes på husprisen. Hvis man forbedrer boligen med en energiklasse, vil den gennemsnitlige gevinst være på ca. 50.000 kr. Et G-mærket hus, der forbedres til E (to klasser), indbringer i snit 113.000 kr. mere end før renoveringen.

Jackon er en familieejet industrikoncern med hovedkontor i Fredrikstad, Norge. Vi er en af Europas ledende producenter af isolering, byggesystemer samt specialprodukter og emballage i ekspanderet (EPS) og ekstruderet (XPS) polystyren og EPP (ekspanderet polypropylen) til byggebranchen og anden industri. 

Læs mere på

www.jackon.dk  

Det er obligatorisk for EPS-producerende virksomheder, der er medlem af EPS-branchen, at være med i Operation Clean Sweep. Operation Clean Sweep er et internationalt initiativ, der er udviklet af The Society of the Plastics Industry og The American Chemistry Council. Operation Clean Sweep har til formål at bekæmpe spild af plastgranulat fra produktionsvirksomheder til miljøet. 

Læs mere på

www.eps-airpop.dk