Introduktion: Klimaambitioner kan også være vækstambitioner

0
244

Af Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv

Med en dansk klimalov her i december, EU Kommissionens udspil til en ”green deal” og 13 klimapartnerskaber, hvor der er fuld damp på arbejdet med konkrete klimaløsninger, så er der i den grad skiftet gear på klimadagsordenen.

Fra erhvervslivets side glæder vi os over, at vores store indsats gør en forskel op imod de ambitiøse klimamålsætninger fra politisk hold. Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvordan vi når målet, og om vi skaber fortsat vækst undervejs.

Danmark er et land kendetegnet af en høj levestandard, et velfungerende arbejdsmarked med gode arbejdsvilkår og velfærd i verdensklasse. Hvis det også skal være virkeligheden på den anden side af 2030, skal vi tænke os
godt om og træffe de rigtige beslutninger.

For sat lidt på spidsen er det sådan set let nok at indfri regeringens klimamål, hvis blot vi alle sammen sælger vores biler og fladskærms-tv, dropper flyrejserne og lever af bønner og kartofler.

Men vi bliver ikke det gode eksempel til efterfølgelse af at give køb på det velfærdssamfund, vi har bygget op over mange, mange årtier. Det er hverken til gavn for Danmark eller for klimaet.

Både nationale og globale ambitioner
Med den nye klimalov, så er der både globale og nationale målsætninger. Målet om en reduktion af de nationale udledninger fra 1990 til 2030 på 70 procent er således blevet omtalt rigtig, rigtig meget. Men vi skal passe på, at vi ikke ender i en blindgyde ved at stirre os blinde på noget nationalt. For klimaet kender ikke grænser.

Den nationale målsætning er vigtig som pejlemærke og driver, men det giver ikke mening kun at tænke klima i en dansk kontekst. Der er faktisk lige præcis en verden til forskel på, om alle klimatiltag – herunder også de politiske – vejes på en national eller en global vægt. Det skal i vores øjne være både/og, så vi ikke risikerer, at danske tiltag kun har en effekt i den nationale osteklokke, men ikke flytter noget globalt.

Hvis der hele tiden tænkes både nationalt og globalt, vil vi sikre, at der satses på klimatiltag med effekt i Danmark, uanset at den globale forskel er begrænset. Og vi vil samtidig sikre, at klimatiltaget vil kunne eksporteres til andre steder i verden og dermed i det globale perspektiv være målbart.

Det er i den forbindelse vigtigt at holde sig for øje, at hvis man med politiske tiltag lukker produktion i Danmark eller forringer danske virksomheders globale konkurrenceevne via danske særkrav, kan produktionen i stedet dukke op andre steder, hvor klimabevidstheden er knap så høj. Dermed risikerer man at øge det globale CO2-aftryk, når produktionen bliver udført under andre standarder og himmelstrøg, og samtidig skade dansk vækst og danske jobs.

Derfor er det vigtigt, at Finansministeriets nye ”grønne regnemaskine” tager højde for globale effekter. Derfor er det vigtigt, at alle tiltag vejes på en global vægt. Vi ved godt, at det ikke er let – men ikke desto mindre gør det en verden til forskel i forhold til hvilke tiltag, som er kloge.

Gør klimaindsatsen til en vækstskaber
Jeg glæder mig over, at både regeringen og en række af de andre politiske partier bag den nye klimalov helt eksplicit siger, at vækst og klimatiltag skal gå hånd i hånd – og holder det globale udsyn. Vi skal således finde vej til at gøre Danmark til et foregangsland ved at skabe nye jobs og velstand, mens vi laver den grønne omstilling.

Det gør vi bedst ved at tænke nyt. Her tror jeg, at vi eksempelvis skal tænke i en dobbelt omstilling – både digital og grøn – som kan transformere vores samfund, alt imens vi innoverer og laver nye løsninger. Digitale løsninger har typisk også den indbyggede fordel, at de er lette at skalere og eksportere.

Så en ting er, at brug af AI i trafikstyring eller energidistribution kan spare på vores udledninger – noget andet, at skabelsen af grøn teknologi kan gøre en forskel på verdensmarkedet. Forestil dig, at de løsninger, vi udvikler i Danmark, bliver brugt til at mindske udledninger i Kina, Indien og USA – se så kan man tale om at gøre en forskel globalt.

Det er tydeligt på tværs af det danske samfund, at vi rykker sammen for at gøre en forskel. Det gælder også politisk, hvor jeg glæder mig over, at der tænkes bredt og i samarbejde. Samtidig skal vi hele tiden holde det globale udsyn.

Det er den vej, at vi fra erhvervslivet mener, at Danmark skal gå. Det vil gøre vores klimaindsats til en vækstskaber, og forhåbentlig bringer det gode arbejde i klimapartnerskaberne os endnu tættere på at lykkedes med den ambition.

God læselyst!

Læs udgivelsen i sin helhed elektronisk:

Grøn Omstilling