I Handelsbanken ligger der en bæredygtighedsanalyse bag enhver investering

0
387

Den svenske storbank Handelsbanken, der er den femtestørste bank i Danmark målt på udlånsvolumen, har indarbejdet bæredygtighed som et afgørende kriterium i alle sine investeringer.

Bæredygtighed handler om samfundsmæssig ansvarlighed. For Handelsbanken, en svensk bank med en betydelig markedsandel i Danmark, er det ikke noget nyt. Bæredygtighed har altid været en naturlig del af bankens måde at drive forretning på.   

– Hele vores forretningsmodel er bygget op omkring ansvarlig rådgivning og devisen om, at vi ikke løber unødige risici, da vi ikke vil være en unødig belastning for samfundet. Det kan lyde lidt kedeligt, men det har sine tydelige fordele for kunder og aktionærer på den lange bane. I forbindelse med f.eks. finanskriser har vi aldrig modtaget statsstøtte eller bedt om penge fra vores aktionærer. Og det er bl.a. også derfor, vi kalder os selv en bæredygtig bank, siger Michael Johansen, direktør for Asset Management Sales i Handelsbanken Danmark. 

Sådan arbejder Handelsbanken med bæredygtige investeringer

Tilvalg

Handelsbanken investerer i virksomheder, som integrerer bæredygtighed i deres forretning og leverer produkter, som er med til at løse de udfordringer, der er formuleret i FN’s 17 Verdensmål.

Påvirkning

Når Handelsbanken investerer i en virksomhed, udøver de aktivt ejerskab og går i dialog med ledelsen for at påvirke dem til at drive deres virksomhed endnu mere bæredygtigt.

Fravalg

Handelsbanken fravælger virksomheder, der aktivt står i vejen for verdensmålene. Derfor investerer de fx ikke i fossile brændstoffer, våben, tobak, cannabis og kommercielle spil.

En bank har et særligt ansvar for samfundet
Bæredygtighed er integreret i alle Handelsbankens investeringsprodukter, herunder også de investeringsforeningsafdelinger, som danske kunder tilbydes i Handelsinvest. 

– Som bank har vi et særligt ansvar for at bidrage til en bæredygtig udvikling af samfundet. Vi forvalter på nordisk plan omkring 450 milliarder kroner for vores kunder. Derfor har vi også pligt til at gøre os umage med at udvælge de virksomheder, vi investerer i via vores fonde. Selv om vi altid fokuserer på det højest mulige afkast til vores kunder, går vi aldrig på kompromis med de samfundsmæssige omkostninger. Et sundt samfund er forudsætningen for, at vores efterkommere fortsat kan vækste samfundet på bæredygtig vis, siger Michael og fortsætter:

– En vigtig del af vores arbejde i banken er også at sætte folk sammen. Vi forbinder dem, som har for mange ideer og for få penge med dem, som har for mange penge og for få ideer. Og når vi i det arbejde prioriterer bæredygtigt, har vi stor indflydelse.

“Selv om vi fokuserer på det højest mulige afkast til vores kunder, har vi altid en positiv samfundsudvikling for øje.” Michael Johansen, direktør for Asset Management Sales i Handelsbanken Danmark.

Fremtidens vindere er bæredygtige
Handelsbanken tog et stort skridt i 2019, da man besluttede, at bæredygtighed skal være et gennemgående analysekriterium i alle investeringer på lige fod med makroøkonomi og fundamentale analyser af de enkelte selskabers regnskaber, indtjeningsevne, produkter og konkurrencemæssige situation. Og det drejer sig om meget andet end vindenergi, solcellefabrikanter og elbilproducenter, for det globale fokus på bæredygtighed handler om at omstille en økonomisk model og en tankegang, der ikke er holdbar på længere sigt. 

Derfor handler bæredygtige investeringer i Handelsbanken i høj grad også om at identificere de helt almindelige selskaber, der arbejder seriøst med FN’s 17 Verdensmål baseret på deres produkt eller service.  

– Udgangspunktet er investering i virksomheder, der integrerer bæredygtighed i deres forretning og leverer produkter og ydelser, der har løsninger, der understøtter de 17 verdensmål eller de 169 delmål defineret af FN. Vi tror også, at det er her, vi finder fremtidens vindere på aktiemarkedet. Derudover udøver vi også aktivt ejerskab i de virksomheder, vi investerer i, idet vi indgår i dialog med ledelsen for at påvirke den til at drive virksomheden endnu mere bæredygtigt. 

94% af Handelsbankens fonde er lige nu screenet, og de underliggende investeringer bliver løbende vurderet efter disse udvidede krav til bæredygtighed, så investorerne kan være sikre på, at deres penge bidrager til en bæredygtig fremtid, understreger Michael Johansen.

FAKTA

94% af Handelsbankens investeringsprodukter er screenet for udvidede krav om bæredygtighed 

Handelsbanken har ifølge analysebureauet Morningstar den største andel af aktiver forvaltet i bæredygtige investeringsforeninger i Europa*

Arbejder fokuseret med FN’s Verdensmål og tager også afsæt i FN’s principper for ansvarsfulde investeringer (UNPRI), det frivillige FN-initiativ Global Compact samt Paris-aftalens mål om CO2-reduktion

Eneste nordiske bank i The Sustainability Yearbook 2020 

Ansvarlig tilgang til risiko og et langsigtet fokus 

Verdens sikreste kommercielle bank ifølge Global Finance 2020 (delt 1. plads med 6 andre internationale banker) 

Nr. 50 på listen over de største skatteydere i dansk erhvervsliv (2019) 

Årets mest bæredygtige bank i Sverige – for 2. år i træk.

*Handelsbankens Sustainability Report 2019

Ørsted – fra sort til grøn
Når det handler om bæredygtige investeringer, er der mange forskellige investeringstemaer i spil, da verdensmålene dækker over et utal af komplekse og vigtige emner fra vandknaphed og ulighed til forurening og faldende biodiversitet. Et af de områder, der får særlig opmærksomhed, er de menneskeskabte klimaforandringer forårsaget af CO2-udledninger, som alene siden 1970 er steget med 80 pct. Derfor har Handelsbanken siden 2015 ekskluderet kuludvindende selskaber, ligesom banken også gradvist frem til 2018 har fravalgt virksomheder, der producerer og distribuerer fossile brændstoffer. En tilgang, der nu gælder for alle fonde. 

Handelsbankens bæredygtighedsstrategi er dog ikke kun baseret på fravalg, men i lige så høj grad på tilvalg og dialog. Det er også grunden til, at et selskab som Ørsted er en del af porteføljerne – det danske energiselskab, der har været et af de mest kulintensive energiselskaber i Europa. 

– Ørsted er et godt eksempel på, at virksomheder med ben i den forkerte lejr, men på en bæredygtig kurs, er vigtige at holde øje med. Kulforbruget i Ørsted er nedbragt voldsomt siden 2006, og det er en erklæret strategi at udfase kul helt i 2023, siger Michael Johansen om den danske specialist i offshore vindenergi, der i 2020 er blevet kåret som verdens mest bæredygtige selskab af Corporate Knights. 

– Selskaber som Ørsted kalder vi transitionsselskaber, da de har en målrettet strategi mod grøn omstilling og et erklæret mål om at leve op til Paris-aftalen.  

Fælles analyse – individuelt ansvar
At medvirke til at løse verdensmålene via investeringer er en vanskelig og meget omfattende opgave. Mange problemstillinger og mange potentielle løsninger er i spil. Det kræver utrolig meget analysearbejde at lægge fundamentet for at kunne tage de bedst mulige beslutninger – og for at optimere anstrengelserne er samarbejde og vidensdeling uhyre vigtigt, påpeger Michael Johansen.

– Vi har i Handelsbanken et mantra, der hedder: Fælles analyse – individuelt ansvar. Al viden, som specialisterne i vores bæredygtighedsteam, makro- og selskabsanalytikerne eller porteføljeforvalterne tilegner sig, indgår i en samlet pulje af viden, som vi deler på kryds og tværs. Det gør vi i praksis bl.a. ved, at alle specialister, analytikere og porteføljeforvaltere en gang i kvartalet mødes og er sammen i næsten en hel uge, hvor vi helt lavpraktisk sidder og fordeler viden og erfaringer på tværs af enhederne og udfordrer hinanden. Det er en af de ting, der gør os rigtig stærke i forhold til at kunne skue lidt længere ud i fremtiden og spotte nye spillere på markedet lidt tidligere end vores konkurrenter. Det giver samtidig et meget stærkere fundament for den enkelte porteføljeforvalter at træffe sine endelige investeringsbeslutninger ud fra, slutter Michael Johansen. 

Handelsinvest ligger i toppen på bæredygtighed blandt danske investeringsforeninger.

FAKTA

Grønne investeringsprodukter i Handelsbanken

Grønne bankprodukter omfatter bl.a. Handelsbankens kapitalforvaltningsløsninger: Formuepleje, Porteføljepleje, Puljer.

Blandt de populære investeringsforeningsafdelinger i Handelsinvest er de fire Mix-afdelinger, som er balancerede porteføljer med forskellige risikoprofiler fra lav til høj. De er alle ratet med fem ud af fem mulige stjerner hos Morningstar samt har en stærk bæredygtighedsrating. 

Som noget nyt tilbyder Handelsinvest nu også en fond, der med samme bæredygtige tilgang investerer i virksomhedsobligationer med en lavere rating end BBB – også kaldet High Yield obligationer.

Læs mere på

www.handelsbanken.dk