Hvis vi kan, kan alle!

0
292

Reduktionspotentialet er enormt blandt de energitunge danske virksomheder i byggebranchen, der får en nøglerolle i indsatsen for at realisere de danske klimamål om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledning i 2030, lyder det fra Danske Tegl direktør.

Regeringens nye klimapaneler har fået til opgave at bidrage til reduktionen af drivhusgasser i Danmark. Det skal bl.a. ske gennem konkrete forslag til initiativer, der kan indfri regeringens ambitiøse klimamål og identificere relevante barrierer for at nå i mål.

Vi ønsker at tage medansvar
Medlem af klimapanelet for Energitung Industri, Gitte Krusholm Nielsen, direktør for brancheorganisationen Danske Tegl, ser et stort potentiale i energieffektiviseringer i hele byggebranchen.

”Hele branchen er interesseret i at være miljø- og energibevidst, og vi ønsker at tage et medansvar, så vi sammen kan sikre, at Danmark når sine klimamål. Vi oplever også en stærk efterspørgsel i markedet, ligesom det for virksomhederne er en bedre forretning at producere materialer med et lavere energiaftryk,” siger Gitte Krusholm Nielsen.

Det står faktisk ganske fint til på de danske teglværker, der siden 1990 har reduceret deres energiforbrug med op til 40 pct. og således har indfriet halvdelen af klimamålet om de 70 pct. Men det stopper jo ikke her

40 pct. reduktion er nået i teglbranchen
Det står faktisk ganske fint til på de danske teglværker, der siden 1990 har reduceret deres energiforbrug med op til 40 pct. og således har indfriet halvdelen af klimamålet om de 70 pct.

Der er gennem de senere år investeret i nye effektive teglværker, kul er udskiftet med naturgas, varm røggas genanvendes til tørring af vådt ler og optimeringskataloger er blevet implementeret. Sågar gamle el-pærer, små som store, er udskiftet til LED. Men det stopper jo ikke her.

Hvis vi kan, kan alle andre også
Branchen sætter nu yderligere fart på effektiviseringer med henblik på identifikation af yderligere besparelsesmuligheder – til inspiration for hele byggebranchen.

”Vi har plukket alle de lavthængende frugter og skal nu speede effektiviseringerne yderligere op. Det gør vi blandt andet med frivillige brancheaftaler. Teglværkerne har netop indgået endnu en 5-årig frivillig brancheaftale med Energistyrelsen om fortsat energieffektivisering. Det har de seneste år været en stor succes, og teglværkerne har fra 2014-2018 reduceret deres energiforbrug til brænding med mere end 9,5 pct. Hvis vi kan, så kan alle andre også,” siger Gitte Krusholm Nielsen.

Hele værdikæden skal i spil
Energitung industri omfatter hovedsageligt virksomheder, der producerer asfalt, cement, tegl, glasuld og glas mv. Sektoren er kendetegnet ved energitunge produktionsprocesser, der kræver megen energi til at opnå de nødvendige fremstillingstemperaturer.

Skal branchen kunne realisere de danske klimamål om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledning i 2030, kræves en yderligere proces- og produktionsoptimering og et større fokus på byggematerialernes værdikæde. Og så skal materialespild, byggesjusk og byggeskader undgås.

Lang levetid og fejlfrit byggeri sparer CO2
Lang levetid og vedligeholdelsesfrie materialer er godt for både klimaet, pengepungen og miljøet. Derfor skal vi designe og bygge med det in mente. Men når der bliver sjusket, kan det blive en dyr forretning.

En rundspørge blandt 72 eksperter fastslår, at fejl i det murede byggeri estimeres til at koste den danske byggebranche 223.000.000 kroner om året. Det er både spild af gode materialer og arbejdskraft ude på byggepladserne – og koster i sidste ende også på klimakontoen.

”Det er ét af de indsatsområder, hvor byggebranchen både kan spare store millionbeløb og reducere sin drivhusgasudledning mod en beskeden indsats,” siger Gitte Krusholm Nielsen.

DANSKE TEGL repræsenterer teglværker og producenter af mørtel og har som sit fornemste mål at fremme det murede byggeri til glæde for både arkitekter, bygherrer, brugere og ikke mindst vores samfund.

Læs mere på

www.dansketegl.dk