Greater Copenhagen: Den grønne omstilling skal skabe grøn vækst

0
305
Foto: Gert Ellegaard, Region Sjælland.

Med den grønne omstilling kommer store muligheder for både byer og regioner. Greater Copenhagen er en samarbejdsorganisation mellem 85 kommuner og fire regioner i Østdanmark og Sydsverige, som har sat sig for at gøre den grønne omstilling til et lokomotiv for regional vækst og innovation.

“Vi tror fuldt og fast på, at vi kan gøre Østdanmark og Sydsverige til den grønneste metropolregion i verden. Vi skal være stedet, hvor virksomheder og talenter søger hen, hvis de vil udvikle nye grønne løsninger. Det er selve formålet med organisationen,” siger Heino Knudsen, der er formand i Greater Copenhagen og Regionsrådsformand i Region Sjælland.

Greater Copenhagen er en samarbejdsorganisation mellem fire regioner, to i Sverige og to i Danmark, og derudover 85 kommuner i hele regionen. Organisationen er blevet sat i verden for at skabe en samlet indsats for at gøre regionen til et globalt centrum for vækst, bæredygtige løsninger og innovation.

“Det er et unikt samarbejde, vi har sat i verden. Vi samler politiske ledere og vilje omkring Nordens største arbejdsmarked for at gøre denne region til verdens førende inden for den grønne omstilling,” siger Heino Knudsen.

Mod en grønnere fremtid
Det regionale område, som Greater Copenhagen dækker over, er det økonomisk stærkeste og mest folkerige i Norden med mere end fire millioner indbyggere. Samtidig er regionen allerede i front med hensyn til grøn omstilling og innovationsvirksomheder, der i stor stil tiltrækker arbejdskraft og talenter fra hele verden. At Greater Copenhagen allerede et en foregangsregion for den grønne omstilling, skal blandt andet ses i lyset af, at byer som København, Lund og Malmø er internationalt kendte for deres store fokus på grøn mobilitet i form af f.eks. bycykler og fossilfrit brændstof.

“Det er netop den udvikling, vi skal fortsætte og gøre endnu stærkere. Vi har et rigtig godt udgangspunkt med en grøn profil, der er kendt i hele verden. Strategien er derfor også, at vi skal skabe endnu bedre forhold for den grønne vækst og de grønne virksomheder,” siger Heino Knudsen.

Greater Copenhagen er allerede stedet, det store udland tager til for at blive inspireret til nye løsninger. Men bliver der ikke rykket på at skabe endnu bedre forhold for innovation og nyskabende teknologier, risikere man at blive overhalet indenom af andre byer og regioner rundt omkring i verden.

“Grundlæggende handler det om, at vi vil blive endnu bedre til det, vi allerede er de bedste til. Vi ved, at det er i den grønne omstilling, vi skal skabe arbejdspladser og vækst i de mange kommende år. Derfor er det ikke bare en investering i innovations- og teknologivirksomheder, men en investering i at skabe fremtidens arbejdspladser,” siger Heino Knudsen.

Vækst og innovation
Og det er ikke småting, man håber og forventer at få ud af samarbejdet på tværs af regionen. På energiområdet håber man at skabe op mod 42.000 nye arbejdspladser, ligesom man forventer, at efterspørgslen på nye grønne løsninger vil indbringe op mod 51.000 milliarder kroner frem mod 2035.

“Allerede fra 2021 starter vi et Innovationshub for energiløsninger samt et såkaldt Living Lab for klimaløsninger. Vi skal se på, om vi kan bruge indsamlet data på en helt ny måde. For eksempel bedre løsninger for oversvømmelse og stigende vandskader ude i verden,” siger Heino Knudsen.

Kort fortalt handler det for Greater Copenhagen om at skabe de klimaløsninger og den bæredygtige teknologi, der både tiltrækker investeringer fra resten af verden og samtidig skaber vækst gennem salg af klimaløsninger til udlandet.

“Vi skal være det sted, man ønsker at være, når man arbejder med klima og innovation. Som Tel Aviv er det for nye teknologier til sundhedssektoren. Jeg er sikker på, at vi kan udnytte vores førerposition endnu bedre i fremtiden og skabe unikke udviklingsmuligheder i Greater Copenhagen,” siger Heino Knudsen.

Mod Co2-neutralitet
At verden har sat sig for at gøre Co2-udledning til en saga blot, er ét af tidens helt store temaer. Og skal dette mål gøres til virkelighed, så kræver det politisk vilje og et stærkt samarbejde mellem erhvervslivet og de offentlige instanser. Det er netop det politiske landskab, der skal skabe fundamentet for, at erhvervslivet og iværksættere har de bedst tænkelige forhold for at skabe de virksomheder, der skal drive Greater Copenhagen fremad. 

“Målet for os er, at vi leverer stærke partnerskaber med toneangivende danske og svenske erhvervsorganisationer. Vores proces har haft stor interesse fra erhvervslivet. Novo Nordisk, Haldor Topsøe og Ikea har vist stor interesse, og det er netop virksomheder som dem, der kan trække hele regionen i den rigtige retning. De store virksomheder er naturligvis også dybt interesserede i at tiltrække og fastholde de mest talentfulde medarbejdere,” siger Heino Knudsen.

Regionsrådsformanden lægger ikke skjul på, at målet for Greater Copenhagen er, at fremtidens store danske og svenske virksomheder får rodfæste og opstår i regionen. Skal det ske, gælder det først og fremmest om at skabe de bedst mulige forhold for at skabe vækst og tiltrække investeringer fra hele verden.

“Vi skal altid være ét skridt foran metropoler som London og Berlin, der også er store inden for klima og bæredygtighed. Vi skal altid være et skridt foran og altid være mere interessante for virksomheder og investorer. Ellers taber vi,” siger Heino Knudsen.

Et endnu bedre sted at bo
Som borger i Greater Copenhagen skal man dog ikke forvente, at hverdagen bliver vendt på hovedet som følge af regionens fokus på klimaløsninger og bæredygtig vækst. Til gengæld bliver borgeren indbygger i en region i vækst, og hvor der kommer stadig flere arbejdspladser og nye virksomheder.

“Borgeren vil mærke det på den længere bane. Der vil komme mere arbejde, flere investeringer og mere vækst. Borgeren vil mærke, at vi lever i den grønneste metropol i verden. Vi ville i højere grad opdage det, hvis vi ikke gjorde noget for at sikre fremtiden,” siger Heino Knudsen.

I Region Sjælland, hvor Heino Knudsen er regionsrådsformand, er der også planer for en grønnere fremtid. Greater Copenhagens medlemmer repræsenterer en samlet økonomi på omkring 200 milliarder kroner årligt, og Heino Knudsen ser store muligheder for at opnå en grønnere profil for hele regionen gennem grønne indkøb.

“Det er netop på den måde, vi bliver grønnere i hele Greater Copenhagen. Hvis vi ikke ændrer vores eget mønster, så sker der ingenting. I Region Sjælland har vi investeret i at reducere vores brug af plast, og samtidig har vi satset stort på mere genanvendelighed. Jo mere vi selv efterspørger og bruger nye teknologier, jo mere vil virksomhederne også udvikle de nye teknologier, der er behov for ude i virkeligheden,” siger Heino Knudsen.

Fakta

Sådan arbejder Greater Copenhagen

Greater Copenhagens medlemsorganisationer står samlet bag Greater Copenhagen Green og vil med afsæt i egne kompetencer og styrkepositioner drive den grønne omstilling frem.

Greater Copenhagen Green balancerer indsatserne

Greater Copenhagen Green fokuserer derfor på innovation og udvikling af løsninger og grønne teknologier, der bidrager til Co2-reduktion og vækst på både kort og langt sigt.


Greater Copenhagen 
skaber stærke partnerskaber

Nationale og internationale partnerskaber mellem virksomheder, den offentlige sektor, universiteter, innovationsmiljøer og uddannelser på alle niveauer skal sikre, at charterets indsatser bliver realiseret.


Greater Copenhagen viser vejen

Greater Copenhagen-samarbejdet skal drive den grønne omstilling og øge efterspørgslen på innovative, grønne løsninger. Derudover vil medlemmerne stille innovations- og testcentre til rådighed for udvikling og skalering af nye teknologier.

Greater Copenhagen Green tiltrækker grønne investeringer

Udviklingen af grønne teknologier og løsninger afhænger af investeringer. Greater Copenhagen vil understøtte tiltrækningen af investeringer til projekter og indsatser, der kan øge metropolregionens grønne økonomi.

Greater Copenhagen sikrer grøn arbejdskraft

Realiseringen af den grønne omstilling kræver nye kompetencer. For at få adgang til kvalificeret arbejdskraft skal arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutioner samarbejde om at udvikle nye uddannelser. 

Læs mere på

www.greatercph.dk