Gas gør den tunge transport grønnere

0
235
Den nyligt lancerede IVECO S-Way NP er en videreudvikling af IVECOs Stralis NP, som er den første gasdrevne lastbil på markedet. S-Way NP forventes på de danske veje i foråret 2020.

Både naturgas og i endnu højere grad biogas udgør et miljøvenligt alternativ til diesel og vinder frem i det meste af Europa. Danmark halter efter på grund af få fyldestationer, en høj energiafgift på gassen og en høj grøn ejerafgift på varebiler. Ting der tilsammen bremser et grønt skifte i transportsektoren.

For IVECO begyndte den grønne omstilling allerede i 1996, da bilproducenten gik i gang med at bygge de første gasdrevne køretøjer. I dag tilbyder IVECO sine kunder et bredt udvalg af fabriksnye gasdrevne transportløsninger fra større varebiler på 3,5 ton til store lastbiler på 50 ton til kunder over hele Europa.

”Gas er en god teknologi til at skabe transition fra fossil til bæredygtigt brændsel,” siger Morten Iversen, Nordic Sustainability Manager hos IVECO. Flydende gas vinder frem som drivmiddel i tunge køretøjer over hele Europa, for gas kan både levere stor trækkraft, lang rækkevidde og et grønnere CO2-aftryk – ikke mindst når det drejer sig om ”grøn” gas i form af biogas fremstillet af husdyrgødning.

Gas-forbrændingsmotorer larmer halvt så meget som dieselmotorer. Partikelforureningen er op til 96 procent lavere end diesel, og afhængigt af om der tankes fossilgas eller biogas, reduceres CO2-udslippet betragteligt sammenlignet med diesel som drivmiddel.

Biogas giver grøn CO2
EU har i sit direktiv (EC 2018/2001, side 97) om vedvarende energi sat standardbesparelsen ved at køre med biogas til 179 procent i forhold til den CO2, der kommer fra diesel. Det handler om effekten på klimaet ved at skifte fra fossil til fornybar energi.

Den positive klimaeffekt opstår dels ved, at den aktive drivhusgas metan fra gylle fjernes, så den ikke påvirker atmosfæren, dels ved at valget af biogas fortrænger fossil CO2 fra diesel. Ifølge EU-direktivet har metan som drivhusgas en effekt, der er 25 gange kraftigere end CO2.

”Når du forbrænder gas, kan du skabe energi, fremdrift eller varme. Ved at skabe fremdrift, som vi gør, forhindrer du samtidig, at det fossile bliver brugt til det. Derfor bliver den såkaldte ”well to wheel” (fra kilde til hjul, red.) beregning så positiv, som EU’s standardværdi udtrykker. Al forbrænding, der indeholder kulstof, vil skabe CO2, men IVECOs pointe er, at vi ved at vælge biogas som drivmiddel får grøn CO2 og ikke sort CO2.”

Det bæredygtige og prisvindende modelprogram, IVECO Daily Blue Power, blev i år lanceret i nye udgaver. Serien tilbyder en række bæredygtige og effektive transportløsninger til person- og godsbefordring i byerne. Den blev i 2018 kåret til Årets Varebil i både Danmark og Europa.

Danmark halter efter
Danmark halter imidlertid efter resten af Europa, når det gælder udbredelsen af gas til transport. Pt. er der 17 gasstationer i Danmark, og der er planer om fire nye stationer i Tønder og Aabenraa. I Tyskland er der mere end 880 gasstationer.

”Hvis Danmarks skulle have samme dækningsgrad som Tyskland, skulle vi have omkring 90 stationer, så vi er bagud. Danmark har i mange år insisteret på, at elbiler har været den rigtige vej for alle slags transport og har derfor ikke prioriteret biogas, selv om resten af Europa har set store muligheder i gassen.”

Cirka 22 procent af gassen i det danske naturgasnet er grøn biogas, og via et certifikat-system, som det også kendes fra køb af grøn strøm, tanker gasbiler i Danmark 100 procent biogas: for hvert kilo gas tanket, fødes systemet med tilsvarende mængde biogas.

Afgift er en hindring
I Danmark er det en barriere for udbredelsen af biogas som drivmiddel, at den grønne ejerafgift, som i praksis er en energiafgift, er markant højere på gasdrevne biler end på dieselbiler.

På grund af biogassens høje energiindhold kan en varebil på gas koste 23.000 kroner om året i grønafgift, mens en tilsvarende varebil på diesel kun koster 8.000 kroner.

”Det kan være svært for et transportfirma at turde tage det valg i en branche, hvor de arbejder med lave fortjenester. Men sektoren skriger på hjælp til at omstille sig. Både fordi det vil være godt for klimaet, og fordi det er godt for forretningen, når kunder ved, at de handler med et bevidst og klimavenligt firma,” siger Morten Iversen.

Efterlyser initiativer
Han efterlyser gas-venlige danske initiativer som dem, man i disse år ser andre steder i Europa. I Tyskland er gasdrevne køretøjer på over 7,5 tons fritaget for motorvejsafgift i to år. Der ydes 12.000 EUR i tilskud til køb af gas/el-drevne lastbiler- og flere steder i Europa er der planer om nye gastankstationer langs de største hovedfærdselsårer.

Regeringen’s partnerskaber med 13 danske erhvervssektorer, der skal give bud på nedbringelse af CO2-udledningen i Danmark med 70 procent i 2030 i forhold til 1990, giver IVECO mulighed for at byde ind med løsningsforslag inden for landtransportsektoren.

Skal være gevinst at blive grøn
Som gasteknologien har udviklet sig, er udfordringen nemlig ikke gasbilernes rækkevidde, performance eller komfort, men de høje afgifter og for få gastankstationer i Danmark.

Med etableringen af en gasstation for flydende gas i Neumünster lige syd for den danske grænse, er dieselafgifterne fra Padborgområdet under stort pres, fordi stigningen i den europæiske gasbil-flåde gør det mindre attraktivt at søge over den danske grænse for at tanke billig diesel på vejen til de nordiske lande.

Samtidig lægger danske transportører allerede nu ordrer på gasbiler til tankning i Tyskland med efterfølgende distribution i Danmark og kørsel ud i Europa for at kunne klare sig i konkurrencen med udenlandske distributører.

En del af denne flåde udflages til Tyskland pga. tilskudsordningen, og Danmark mister indtægter på flere fronter som moms, vejbenyttelsesafgift, brændstofafgift.

”I sidste ende vil det handle om, hvor attraktiv teknologien er for de mennesker, der skal træffe valget. Det skal både være økonomisk rentabelt og konstant give forbedringer i effektivitet, sikkerhed og komfort. Derfor er vores gaskøretøjer topmoderne med alt inden for infotainment, udstyr, sikkerhed og connectivity, så fabrikken kan spore fejl på bilerne 24/7. Det må ikke føles som et tab at blive grøn. Det skal være en gevinst. Vil vi have et grønt skifte, er der brug for langsigtede ændringer, der giver tryghed og stabilitet i sektoren og villighed til at gøre de investeringer, der skal til.”

IVECOS målsætning er at transportere mere og forbruge mindre. Seks forskningscentre arbejder kontinuerligt på udvikling af køretøjer, der bruger alternative brændstoffer. IVECO markedsfører på nuværende tidspunkt køretøjer, der drives af biogas, fossilgas, biobrændsel og el. Samtidig kører IVECO forsøg med hybriddrevne køretøjer, ligesom det nylige samarbejde med Nikola om brintdrevne lastbiler i Europa og USA forventes at give markedet adgang til endnu mere bæredygtighed inden for en kort årrække.

Læs mere på

www.iveco.com