Bæredygtighed er en del af DNA’et i den danske fødevareklynge

0
297
Lise Walbom, CEO i Food Nation.

Den danske fødevareklynge er internationalt anerkendt som leverandør af fremtidens produkter og løsninger. Årtiers fokuseret arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling betaler sig.

En voksende middelklasse, global opvarmning og et verdensmål om at stoppe sult understreger om noget behovet for en grøn omstilling, og her er den danske fødevareklynge ikke en helt uvæsentlig spiller. 

”I løbet af de næste 40 år skal der produceres lige så meget mad, som man har gjort i de sidste 8000. Det er ikke så lidt, og det tydeliggør nødvendigheden af innovativ og grøn omstilling. Spørgsmålet, som mange søger svar på, er, hvordan vi producerer mere med mindre,” siger Lise Walbom, CEO i Food Nation.

FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling frem mod 2030 stiller høje krav til ressourceeffektiv, bæredygtig og ansvarlig produktion, der i stigende grad efterspørges nationalt og internationalt. Her har den verdensomspændende pandemi ikke just gjort behovet mindre.

Foto: Fødvarestyrelsen

Bæredygtighed over pris
Den grønne omstilling er en vigtig driver for arbejdet de kommende år, og her står Danmark stærkt. Den danske fødevare- og landbrugssektor har erfaringen og går modigt og innovativt til værks, når der skal findes løsninger til os selv i Danmark og i resten af verden. 

Bæredygtighed er gået hen og blevet et unikt salgspunkt på tværs af eksportmarkeder. Sådan lyder et af resultaterne fra Food Nations årlige imageanalyse fra september foretaget af Epinion. 

Blandt de 1.229 adspurgte internationale beslutningstagere fra landbrugs- og fødevaresektoren peger 44% nemlig på, at bæredygtighed er vigtigere end pris og øvrige handelsparametre. Desuden giver 8 ud af 10 udtryk for, at bæredygtighed kun vil blive vigtigere for deres virksomhed i de kommende år. 

Danmark har en grøn førertrøje som fødevarenation
Det globale fokus på klimaet er med til at accelerere den grønne omstilling, og eftersom Danmark allerede har været i gang i årtier, er vi godt rustet til den internationalekonkurrence på området, mener Lise Walbom.

Det betyder, at Danmark har en stærk position internationalt som en ledende bæredygtig og grøn fødevarenation. Hele 55% fra Food Nations imageanalyse vurderer også, at danske fødevarer er nogle af de mest bæredygtige i verden. Det gør Danmark til en solid handelspartner internationalt og skaber desuden fundamentet for et enormt eksportpotentiale, der kan forløses frem mod 2030.

”Bæredygtighed er en central dansk styrkeposition, og Danmarks mangeårige erfaring stiller os solidt i forhold til at kunne levere på den stigende efterspørgsel af grønne og bæredygtige løsninger internationalt. Og det stiller den danske fødevareklynge stærkt,” Lise Walbom.

Foto: Food Nation

Strategisk arbejde med FN’s Verdensmål
For at Danmark kan fastholde og videreudvikle sin position som leverandør af fremtidens løsninger i fødevare- og landbrugsproduktionen, skal arbejdet fortsættes med at udvikle en bæredygtig retning. 

Vi ser blandt andet, hvordan FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling bliver indarbejdet aktivt i virksomhedernes strategiarbejde, fortæller Lise Walbom og fremhæver, hvordan mange danske virksomheder undersøger, hvordan deres forretning kan bidrage til specifikt udvalgte verdensmål.

Et godt eksempel på et konkret bidrag er inden for ingredienssektoren, hvor naturlige bakterier kan tilsættes yoghurt og derved forlænge holdbarheden og reducere madspild. Det 12. verdensmål handler netop om ansvarligt forbrug og produktion og rummer et delmål om at halvere det globale madspild inden 2030. Og det er vigtigt at handle her, for 1/3 af al mad tabes eller spildes. Derfor er det et en vigtig indsats fra den danske fødevareklynge.

 ”Ved at arbejde fokuseret med bæredygtighed og gøre det til et klart mål er danske virksomheder i stand til at bruge det aktivt i deres kontakt med kunder og interessenter og derved synliggøre grønne resultater,” siger Lise Walbom.

Resultater der kan mærkes
Som et offentlig-privat partnerskab arbejder Food Nation med at fremme kendskabet til den danske fødevareklynge og på den måde øge eksporten fra hele den danske fødevareværdikæde.

”Food Nation har et bredt katalog af gode cases bag sig og står på en solid dansk fortælling. Vi skal være stolte af de resultater, som fødevareklyngen leverer, fordi de er med til at løse reelle udfordringer inden- og udenfor landets grænser,” siger Lise Walbom.

Den danske samarbejdsånd er central for fødevareklyngens ledende position i dag. Vores måde at samarbejde fremmer innovativ tænkning, som skal lede vejen frem, sådan at Danmark fortsat kan være en nøglespiller i den globale grønne omstilling.

FAKTA

Food Nation er et offentlig-privat partnerskab etableret af den danske regering og førende private organisationer og virksomheder. Food Nation styrker det internationale kendskab til Danmark som ledende fødevarenation gennem profilering af klyngen indenfor innovativ, bæredygtig og effektiv produktion. Partnerskabet er en gateway for internationale interessenter, der søger information om danske fødevarer og løsninger.

Se mere på

www.foodnationdenmark.com