Teknologi ændrer patientens rolle

0
395

Velfærdsteknologi løser plejeopgaver på nye, mere effektive måder og ændrer ofte den rolle, vi traditionelt har givet patienter på et hospital.

God velfærds-teknologi rører ved den måde, vi agerer på i sundhedsvæsenet. Det handler ikke om at gøre den samme ting bedre, men at gøre noget nyt og anderledes, der løser en udfordring fra en ny vinkel – og mere effektivt

Med teknologiens hjælp bliver patienter mere aktive under indlæggelse, end de har været før – det understøtter deres rehabilitering.

Det er nærmest en kulturforandring, der finder sted med velfærdsteknologiens hjælp, fordi vi normalt forbinder en hospitalsindlæggelse med passivitet.

”Der er i vores kultur en forventning om, at man ligger ned, når man er indlagt, og det er selvfølgelig også ofte tilfældet. Men ifølge forskningen er inaktivitet ikke altid det bedste for patienten, og meget af den velfærdsteknologi, der udvikles i dag, skal understøtte, at patienterne er mere aktive og involverede i behandlingen, mens de er indlagt,” siger Charlotte Kira Kimby. Hun er leder af Videncenter for Velfærdsteknologi (VihTek) i Region Hovedstaden.

”God velfærdsteknologi rører ved den måde, vi agerer på i sundhedsvæsenet. Det handler ikke om at gøre den samme ting bedre, men at gøre noget nyt og anderledes, der løser en udfordring fra en ny vinkel – og mere effektivt. VihTek er mødet mellem klinisk praksis og den aktuelle teknologiske virkelighed, og sammen med producenten masserer vi en ny løsning ind i en klinisk praksis, hvor den også skal fungere sammen med kultur, arbejdsgange og personalets uddannelse.”

Sensorplasteret ‘SENS motion’ med tilhørende app anvendes til at motivere patienter til mere aktivitet, mens de er indlagt.

Dialog med producenter
Det vælter frem med ny velfærdsteknologi, og VihTeks opgave er af afdække markedet og vælge de mest relevante løsninger ud til test og forsøgsprojekter.

”Vi lytter til hospitalernes udfordringer og prøver at finde løsninger, der kan hjælpe dem. Det kan være uoverskueligt for den enkelte kliniske afdeling selv af finde ud af, hvilken løsning de skal vælge. Der er et stort marked med mange produkter af varierende kvalitet.
Vi laver pragmatiske tests af funktionalitet, nødvendige arbejdsgange, opladningsbehov, hygiejne osv, så vi får et svar på, om produktet vil tilføre værdi i afdelingens pleje af patienterne,” siger Charlotte Kira Kimby.

En stor del af arbejdet består i at være i dialog med producenter af potentielle løsninger.

”En test viser, om produktet er klar til at blive taget i brug, eller om der er ting, leverandøren skal udvikle videre på. Vi gør meget ud af samarbejdet med virksomhederne, så de ved præcist, hvad hospitalernes udfordringer er. Vi vil helst have færdige løsninger der er klar til brug, men er det ikke muligt begynder vi helst samarbejdet så tidligt som muligt, gerne på idéplanet, for så kan vi hurtigt fortælle, hvad de skal prioritere i den videre udvikling.”

Fra passiv til aktiv
Noget velfærdsteknologi, der øger mobiliseringen af patienter, udnytter kropsbaserede sensorer, der giver information til både patienter og personale.

I et vel overstået projekt på Lungemedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital fik patienter sat små sensorer på kroppen med plastre og blev udstyret med en tablet, der viste, hvor aktive de var i løbet af dagen. På den måde øger patienter, der kan komme ud af sengen, selv deres aktivitetsniveau i et omfang, fysioterapeuter eller plejepersonale ikke har tid til at hjælpe med.

”Patientens tablet er let individualiseret i forhold til, hvad de kan formå. Det bidrager til at gøre dem mere motiverede og aktive, når de kan se deres eget aktivitetsniveau, og om de når de mål, de har været med til at sætte op. Det er en meget anden måde at arbejde på, fordi vi giver patienterne redskaber til at være deltagende og aktive.”

Sanse-stimulering
Velfærdsteknologi handler ikke kun om at forhindre inaktive patienter. Nogle gange er målet at få roen til at sænke sig. Personer med psykiske lidelser og misbrug kan opleve angst, stress og uro, men forskning viser, at stress og aggressivitet kan reduceres hos psykiatriske patienter gennem stimulering af sanser.

Derfor har VihTek i samarbejde med Psykiatrisk Center Sct. Hans afprøvet mobile sansevogne, der bidrager til at reducere angst og tankemylder hos patienterne og giver dem en oplevelse af ro og glæde.

Region Hovedstaden har allerede etableret sanserum på flere psykiatriske afdelinger, men sanserum er dyre at installere, og de mange patienter, der ikke er på en afdeling med et sanserum, har ikke adgang. Det kan mobile sansevogne råd bod på.

”De rulles ind på stuen og projekterer lys, lyd og naturfilm, der bidrager til at gøre patienterne mere afslappede, så de får nemmere ved at koncentrere sig om samtaler og ting, de holder af. De får også lettere ved at falde i søvn,” forklarer Charlotte Kira Kimby. De to sansevogne bestod testen og blev efterfølgende købt af afdelingerne.

”Det er et godt eksempel på, at teknologien efterhånden er blevet så fleksibel, at vi kan komme ud til endnu flere patienter og hjælpe dem med deres specielle behov,” siger hun.

VihTek arbejder for at understøtte og fremtidssikre hospitalerne i Region Hovedstaden ved at identificere, udvikle, teste og implementere velfærdsteknologi til gavn for patienter, personale og pårørende. VihTek arbejder mest indenfor rehabilitering, patientsikkerhed/forebyggelse, samarbejde mellem sektorer, VR.

Se mere på

www.regionh.dk/vihtek