Et smart journalsystem styrker bundlinjen

0
317
Foto: Colourbox

Præcis som andre virksomheder kan privathospitaler og private klinikker  effektivisere ved at automatisere og strømline deres processer. Det fleksible patientjournalsystem XMedicus, der let kan integreres til virksomhedens økonomisystem, styrker både patientsikkerhed og bundlinje. 

Privathospitaler og private klinikker har lige som det offentlige sundhedsvæsen brug for driftssikre patientjournalsystemer, der kan tale med alle de eksterne systemer, som er relevante for behandlingen af patienten.

Men derudover er privathospitaler selvstændige virksomheder, der ved at automatisere arbejdsgange, som førhen var manuelle, kan opnå driftsfordele, bedre økonomi og en strømlinet service til patienterne, der således får en endnu bedre kundeoplevelse.

Det elektroniske patientjournalsystem fra den danske softwarevirksomhed XMedicus Systems sørger for begge dele i én, integreret løsning, som i disse år spreder sig rundt til landets privathospitaler og klinikker.

Ikke mindst fordi XMedicus konstant videreudvikler sit system i tæt samarbejde med privathospitalerne, så systemet altid tilfredsstiller privathospitalers specielle behov.

Intelligent administration
XMedicus tilbyder nem integration til Microsoft Dynamics 365 Business Central (tidl. C5/Navision) og andre økonomisystemer, danske privathospitaler benytter i det daglige.

Tovejskommunikation i realtid mellem patientjournalsystemet og økonomisystemet sikrer, at begge systemer konstant er opdateret med de relevante informationer, der knytter sig til behandlingen af en patient.

”Det er vores ambition, at privathospitaler lige som andre private brancher skal have fordel af den udvikling, som i disse år præger økonomisystemer. Automatisering og intelligente løsninger eliminerer mange af de manuelle processer, som gør administrationen tung og tager tid fra opgaver, der skaber større værdi,” siger direktør i XMedicus, Mikkel Kruse Johnsen.

Automatiseret patientbetaling
Et af de kommende features i XMedicus er automatisering af private patienters betaling for en operation eller andre ydelser.

”Personer, der selv betaler for deres operation, skal typisk betale en del i forvejen. Den proces er de fleste steder præget af manuelle rutiner og behov for en tæt dialog mellem sekretær og bogholder. Det er en forretningsgang, som burde automatiseres fuldstændigt, så i samarbejde med vores kunder er det netop ambitionen. Tanken er at sekretæren via XMedicus udsender et elektronisk indbetalingskort, og når kunden har betalt, indlæses det direkte i XMedicus som så sikrer at indbetalingen registreres på patienten, både i XMedicus og i økonomisystemet, samt at indbetalingen kan ses på patientens aftale i kalenderen. Hele det sædvanlige mellemstykke af manuelle handlinger bliver dermed elimineret,” forklarer Mikkel Kruse Johnsen.

Foto: Colourbox

Nem patientadministration
Indberetning til Landspatientregistret (LPR3) er meget nemt i XMedicus. Udfyldningen sker løbende som en del af visitationen og den videre proces og skal ikke først ske til sidst i forløbet.

”Privathospitaler bruger helst ikke unødige ressourcer på administration, og de er ofte kendetegnet ved, at sekretærerne har en nøglerolle som knudepunkt for økonomiske og sundhedsfaglige processer. Derfor er XMedicus forberedt til at være nem for sekretærer at betjene – for eksempel når det gælder visitation, booking, oprettelse af ordre, registrering af henvisning. Det er enkelt for sekretæren at gøre det hele klar til lægen. Og når behandlingen er afsluttet og det sidste notat er skrevet, er indberetningen til LPR3 klar.”

Nyeste integration i XMedicus er til e-Boks, så privathospitalet eller klinikken kan fremsende indkaldelser,  faktura, spørgeskemaer,  vejledninger, mv. til patienternes e-Boks.

Vælg moduler til og fra efter behov
XMedicus er opbygget af moduler så systemet kan tilpasses alt efter om der er tale om et stort privathospital med mange specialer og lokationer, en røntgenklinik eller en mindre speciallæge praksis.

XMedicus kan også udvides med sikker kommunikation og online servicering af patienterne, hvor indkaldelser, andre meddelelser og evt. vedhæftede filer mellem patient og læge kan foregå sikkert på en krypteret hjemmeside og hvor log-in sker med Nem-ID.

Fakta

XMedicus gør det nemt for læger og behandlere at automatisere deres praksis og effektivisere kommunikationen til patienter, apoteker, laboratorier, sygehuse, andre læger, Sygesikringen Danmark mv.

XMedicus indeholder alle nødvendige moduler, bl.a. elektronisk patientjournal, tidsbestilling, fakturering, SMS-påmindelse, afregning til Sygesikringen, CPR-opslag m.v. Du behøver kun XMedicus software på din klinik.

XMedicus kan nemt tilpasses specialer som bl.a. Privathospital, Speciallæge, Radiolog, Gynækolog, Kiropraktor, Fysioterapeut, Psykolog,  Praktiserende læge mv.

Se mere på

www.xmedicus.com