Komplet simulering er en konkurrencefordel

0
309
Som industrivirksomhed kan man koble sine sensorer til Digital Lab og få en digital tvilling – et digitalt spejl af, hvad der sker med produktet under produktionen.

Simuleringssoftware, der kan beregne alle relevante fysikområder, hjælper innovative industrier med at udvikle nye og mere komplekse produkter i et stadig højere tempo.

Vi er så tæt på, hvordan det vil blive i virkeligheden, som vi over-hovedet kan komme

Simuleringssoftware har været anvendt i mange år og bliver mere og mere avanceret. Det samme bliver industrivirksomheders behov for, hvad der skal kunne simuleres – og hvor tidligt i produktudviklingen det skal ske.

”Traditionelt har simulering især været brugt i testfasen mod slutningen af produktudviklingen. Men at foretage ændringer i et nyt produkt så sent i processen koster mange penge, og derfor råder vi vores industrikunder til at anvende simuleringssoftware i hele produktudviklingsfasen,” siger Mark Milton, Country Manager i EDR&Medeso.

Alle fysikker
Dette er muligt i kraft af EDR&Medeso’s simuleringsprodukt Digital Labs. EDR&Medeso er nordisk partner for amerikanske ANSYS, der i mange år har samarbejdet med NASA, og tilbyder med Digital Labs sine kunder præcise forudsigelser af et produkt i drift på alle relevante fysikområder i sammenhæng.

Digital Lab kan forbinde de mekaniske, flouride, elektroniske og optiske elementer i en produktudvikling og kan simulere både de enkelte dele og hele det komplekse produkt.

”Dermed kan du se, nøjagtig hvilken indflydelse det har på produktet, når du justerer på et af fysikområderne. Når du sætter i produktion, ved du præcis, hvilket produkt kunden får, og hvordan produktet vil fungere under forskellige belastninger,” siger Mark Milton.

Hurtig og sikker produktudvikling
Han og EDR&Medeso ser simulering som en nøgleteknologi til at udvikle nye og bedre produkter hurtigere og mere sikkert.

”Typisk står vores kunder i en konkurrencesituation, hvor de med stadig højere frekvens skal udvikle nye, hurtigere og bedre produkter inden for det samme R&D-budget. I den situation er simuleringssoftware værktøjet, der kan hjælpe dem. Produkter bliver mere og mere komplekse, og det sker med ekstrem hastighed. Den øgede kompleksitet rejser spørgsmål om sikkerhed og garanti, som simulering kan hjælpe med at besvare.”

Derudover kan Simulation Driven Product Development, som megatrenden også kaldes, resultere i produktløsninger, industrivirksomheden ikke selv havde planlagt eller forudset.

Fra produkt til service
Ifølge Mark Milton hjælper Digital Lab også virksomheder med at finde nye løsninger og forretningsmodeller, der tilfredsstiller moderne former for efterspørgsel ved i mindre grad at være baseret på et statisk produkt, men derimod den service produktet leverer.

”Set i det lys leverer Grundfos ikke pumper, men muligheden for at flytte en ønsket mængde vand i timen. Og Rolls Royce leverer ikke flymotorer, men den kraft fly har brug for. Med Digital Labs får virksomheder bedre mulighed for at servicere efterspørgslen i markedet og generere nye indtægtskilder.”

Den digitale tvilling
Softwaren i Digital Lab er baseret på 50 års erfaringer med at simulere virkeligheden, og produktet er certificeret af såvel Norsk Veritas som Lloyds.

Digital Labs kan udnyttes af virksomheder i alle brancher og størrelser efter behov: fra et par timers simulering på en cloud-baseret løsning inden for en enkelt fysik til et fuldt implementeret Digital Lab med alle fysikker. Som industrivirksomhed kan man koble sine sensorer til Digital Lab og få en digital tvilling – et digitalt spejl af, hvad der sker med produktet under produktionen.

”Du får reel predicted analytics i realtid fra første sekund og kan præcist forudse, hvad der vil ske med produktet, og om du for eksempel nedsætter dets levetid, når det udsættes for forskellige påvirkninger. Vi er så tæt på, hvordan det vil blive i virkeligheden, som vi overhovedet kan komme. Det er en stor konkurrencefordel.”

EDR&Medeso tilbyder software-løsninger og rådgivning til implementering af metoder til udvikling og fremstilling og er Nordeuropas førende leverandør af Digital Labs & Cloud Computing, BIM & Virtual Fabrication. EDR&Medeso er partner med flere af verdens største aktører inden for simulering og computer-aided engineering, bl.a. Tekla, Trimble og ANSYS.

EDR&Medeso har kontorer i Sverige, Norge, Danmark, Finland og UK.

www.edrmedeso.com