Et kig i den digitale krystalkugle

0
299

Virksomhederne taler ikke længere blot om industri 4.0. I dag bruges teknologien til at styrke agiliteten, skalerbarheden og konkurrenceevnen i fremstillingen af morgendagens produkter. Nigel Edmondson, der direktør hos MADE, kigger mod fremtidens teknologier.

I en ikke så fjern fremtid vil vi møde to operatører; den ene står på en fabrik i Danmark, mens den anden står på en produktionslinje i et andet land, hvor der er tusindvis af kilometer imellem dem.

Den danske operatør skal hjælpe sin udenlandske kollega med at optimere maskinen. Ved at bruge Augmented Reality vil den udenlandske operatør opleve, hvordan den animerede hånd fra hans danske kollega dukker op som et hologram, der kan pege præcist på det sted, hvor maskinen skal kalibreres, eller reservedelen skiftes.

Flybilletten og rejsetiden er sparet med denne arbejdsproces, hvor man nærmest fristes til at sige, at hele verden ligger for dine hænder.

– Vi ser allerede nu, hvordan både Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR) bruges som redskaber til at træne og oplære medarbejdere for at skærpe både effektiviteten, sikkerheden og sikre en ensartethed i produkter og processer, fortæller Nigel Edmondson, der er direktør i MADE – Manufacturing Academy of Denmark, som er en non-profit forening, der består af virksomheder, universiteter, GTS-institutter og uddannelsesinstitutioner. Visionen er produktion i verdensklasse i Danmark.

Den manglende kvalificerede arbejdskraft er allerede en stor udfordring for virksomhederne, som ikke kan finde den nødvendige talentmasse, men ved at udnytte mulighederne med VR, AR og digitalisering kan virksomhederne strømline processerne

Mangel på medarbejdere
I en tid, hvor der er stor mangel på medarbejdere, og der samtidig er krav til at halvere produktudviklingen og produktets vej til markedet, vil vi se de nye teknologier blive mere og mere udbredt.

Tal fra Dansk Arbejdsgiverforening viser, at gennem de sidste fem år er beskæftigelsen steget med ca. 200.000 personer, men fortsætter den udvikling, så vil især byggeriet, industrien og serviceområdet blive hårdt ramt.

– Den manglende kvalificerede arbejdskraft er allerede en stor udfordring for virksomhederne, som ikke kan finde den nødvendige talentmasse, men ved at udnytte mulighederne med VR, AR og digitalisering kan virksomhederne strømline processerne, forklarer Nigel Edmondson.

I dag bruges teknologierne også til at skabe fremtidens fabrikker. Ved at benytte de såkaldte digitale tvillinger kan man skabe en digital 3D-model af den kommende fabrik inde på skrivebordet og prøve arbejdsscenarierne af.

Når man kobler modellen med VR eller AR, bliver det muligt at stå i mødelokalet og visualisere og afprøve forskellige arbejdssituationer; præcist som hvis man stod på den fysiske fabrik. Erfaringerne er altafgørende for, hvordan produktionen indrettes, og maskinerne placeres.

Concurrent Design er tilbage
En anden metode, der har fået en renæssance, i kampen om at halvere produktionstiden på produkterne, er Concurrent Design, hvor produkt og maskine designes på samme tid for at strømline processerne.

– I 1980’erne og 1990’erne var der en stor interesse for Concurrent Design, men snakken forstummede. Nu er designprincippet blevet støvet af, og virksomhederne er begyndt at interessere sig for metoden, fordi de kan simulere et produkt og facilitere forløbet, forklarer Nigel Edmondson.

Digitaliseret genbrug
En anden stor trend, som MADE ser spire i EU, hos virksomheder og i forskningsmiljøer, er interessen for, hvordan de her intelligente teknologier kan bruges til at sikre en højere grad af genbrug af materialer, som skal styrke den grønne tankegang i materialers livscyklus.

– Teknologierne kan bruges til at løse den store udfordring med sporbarhed i emnerne. De kan give en indsigt i, hvad materialet består af, hvad det har været udsat for fx temperatur, tryk osv., og om det kan nedsmeltes eller indeholder giftige komponenter, siger Nigel Edmondson.

Så velkommen til fremtidens teknologier, der skal være med til at sikre, at Danmark kan bevare en produktion i verdensklasse.

MADE – Manufacturing Academy of Denmark blev lanceret i 2014 for at skabe en platform for anvendt forskning, udvikling og innovation i danske produktionsvirksomheder.

Læs mere på made.dk