Fremtidens ERP-system er her allerede

0
290
”Nu får vi automatisk alle de oplysninger, vi skal bruge, og systemet hjælper os med at fokusere på vigtigste. Og så er vi endda kun ved den spæde start af ERP-systemer med indbygget intelligens,” siger Flemming Frost, 2BM.

Vi kommer ikke til at ligge i hængekøjen, selv om maskinen nu kan overtage meget af vores trivielle ERP-arbejde. Det moderne ERP-system er vores nye intelligente assistent, som vil skabe overblik og hjælpe os med at træffe fornuftige strategiske beslutninger.

Digitalisering er fremtiden, og der er al mulig grund til at
se nærmere på de nye
ERP-systemer…

Vi sidder ikke og venter på nye ERP-systemer, der skal gøre vores virksomheder mere effektive. De er her allerede, og på grund af deres indbyggede intelligens, vil de blot blive endnu klogere og vigtigere for os, jo mere vi bruger dem.”

Ordene kommer fra Flemming Frost, director i IT-huset 2BM, som fra kontorer i København og Aarhus bl.a. leverer ERP-løsninger fra SAP til virksomheder i hele landet. ERP-systemer udgør den digitale livsnerve i virksomheder og tager i disse år et teknologisk og strategisk kvantespring i kraft af den digitale dagsorden og ikke mindst AI og maskinlæring.

Potentialet og perspektiverne i moderne ERP-systemer er derfor godt sted at søge svar, hvis man som virksomhed er usikker på, hvordan man gør sin organisation mere effektiv og får hurtigere beslutningsprocesser, mener Flemming Frost.

”Ikke underligt har Coronakrisen fået mange virksomheder til at stoppe op og tænke over, hvordan de kommer videre herfra. Digitalisering er fremtiden, og der er al mulig grund til at se nærmere på de nye ERP-systemer og lade sig inspirere af de forandringer og forbedringer, de vil medføre for os.”

Fra pull til push af information
Udover en enklere og mere intuitiv brugergrænseflade handler den største og mest afgørende forskel på gamle og nye ERP-systemer om indbygget intelligens og deres evne at sammensætte og præsentere information overskueligt.

”Hvor gårsdagens ERP-system var bygget meget op omkring forretningsprocesser, som skulle udføres i sekventielle steps, er det moderne ERP-system i stand til at koordinere alle de steps, så de sker parallelt, samtidigt og i realtid. Tidligere skulle beslutningstagere bede om udtræk af lister for at få informationer, de så skulle prøve at finde essensen af. Fremover vil ERP-systemet i stedet selv skubbe de informationer ud, som vi skal agere på. Systemet tænker og gør selv opmærksom på, om der er kunder, der ikke har betalt deres regninger, hvor vi samtidig er ved at sende flere varer, eller om leverancer er ved at blive forsinket til en af vores vigtigste kunder, og vi burde overveje at omprioritere. Vi går fra en pull-situation, hvor lederen skal trække ustruktureret information ud, til en push-situation, hvor systemet automatisk skubber selektiv og relevant information ud, som har betydning for vigtige beslutninger, der skal tages,” siger Flemming Frost.

Insight to action
Nøgleordet er indsigt. Mange ERP-systemer bruger på den ene alle måde ’Insight’ som betegnelsen for det strategiske udbytte af løsningens intelligens. I SAP’s nye S/4HANA system hedder det ’Insight to action’.

”Vi kommer ikke til at ligge i hængekøjen, selv om maskinen nu overtager meget af vores trivielle arbejde. ERP-systemet bliver et assistentsystem, der vil hjælpe os med at træffe fornuftige beslutninger på et oplyst grundlag og gennemføre vores forretninger. Det bliver nemmere at få overblik over forretningen og den nære fremtid, når systemets intelligens konstant hjælper os med at forstå konsekvenserne af den ene eller den anden beslutning”.

Standardhandlingerne – som placering af en ordre til velkendte priser og vilkår – vil ske automatisk. Til gengæld vil systemet sørge for at konfrontere os med alle de undtagelser, der kan påvirke virksomhedens fremtid og kræver stillingtagen.

”Tidligere blev det bare registreret, hvis en leverandør ikke kunne levere en komponent til virksomhedens produktion til tiden. Fremover vil ERP-systemet klart fortælle, hvilke kundeordrer forsinkelsen kommer til at påvirke, og om virksomheden risikerer at miste kunder på den baggrund. Alle de informationer om kunde-, ordre-, leverings- og betalingshistorik, som er vigtige for vores forretningsmæssige beslutninger, har længe ligget i ERP-systemet, men er sjældent blevet brugt i sammenhæng, fordi de var for besværlige at trække ud og sætte sammen på en struktureret måde. Nu får vi automatisk alle de oplysninger, vi skal bruge, og systemet hjælper os med at fokusere på vigtigste. Og så er vi endda kun ved den spæde start af ERP-systemer med indbygget intelligens.”

Vigtigt for at tiltrække talenter
Flemming Frost tror også, at moderne ERP-løsninger vil gøre det nemmere at tiltrække dygtige nye medarbejdere, end hvis de i stedet bliver præsenteret for gamle, transaktionsbaserede systemer.

”Vi er alle sammen blevet forvænte med smartphones, internet og intuitive brugergrænseflader, hvor tingene hænger sammen og er smarte. Det appellerer ikke til nye generationer at komme ud i virksomheder, hvor teknologien er sakket bagud, og den digitale transformation er glemt.”

Smartere arbejde sparer ressourcer
De to største pejlemærker for vores fremtid er acceleration af digitaliseringen og grøn omstilling, og ikke mindst i kraft af moderne ERP-systemer vil erhvervslivet få stor betydning for den grønne omstilling.

”Teknologien giver os mulighed for at bruge færrest mulige ressourcer. Vi kan bedre vedligeholde vores udstyr og forlænge dets levetid, når en maskine i kraft af sine sensorer selv kan fortælle os i god tid, at den er ved at gå i stykker. I SAP-verdenen har vi også en løsning til håndtering af mobilt arbejde, som når servicemontører kører rundt i felten til opgaver. Løsningen hjælper med at planlægge den mest ressourcesparende indsats både i distance og tid. Ikke alle virksomheder vil producere grønne produkter selv, men vi kan alle bidrage til den grønne omstilling ved at bruge færrest mulige ressourcer. Vi skal accelerere den digitale transformation og være villige til at forandre os ved hjælp af moderne ERP-systemer, så vi alle bliver mere effektive for vores alle sammen skyld,” siger Flemming Frost.

SAP S/4HANA er et intelligent, integreret ERP-system, som hjælper virksomheder med at:

   • Imødekomme branchespecifikke krav med dokumenteret bedste praksis for 26 vertikale markeder og muliggøre nye forretningsmodeller, når marked udvikler sig.
   • Revolutionere forretningsprocesser med intelligent automatisering understøttet af kunstig intelligens og robotprocesser.
   • Træffe bedre beslutninger hurtigere med integrerede analyser, en interaktiv grænseflade og digitale assistenter.
   • Opnå dine IT-mål med hybride, cloud-baserede og lokale scenarier, der deler en ensartet datamodel, kodelinje og brugeroplevelse.

Se mere på

www.2bm.dk