Fleksibilitet og sikkerhed skal følges ad

0
340
Når en medarbejder går ind i et mødelokale med videosystem, sørger Pexip for, at mødelokalet understøtter alle platforme, så alle deltagere kan høres og ses tydeligt.

Pexip gør videomøder og digitalt samarbejde mellem deltagere på forskellige platforme nem og sikker for alle. Mange virksomheder har under corona først og fremmest tænkt på effektiviteten i videomøder, men de vil snart også fokusere på sikkerhed og mulighederne for customization, forventer Pexips danske landechef.

Vi vil i højere grad se virksomheder tage stilling til, hvilke platforme, de helst vil have, og hvordan sikkerheden skal være omkring de virtuelle møder

IT-sikkerheden kom i anden række, da de danske virksomheder under corona pludselig måtte gribe ud efter virtuelle samtale- og videoløsninger for at holde driften oppe.

”Valget af løsning afhang nok mere af, hvad der tilfældigvis dukkede op under en google-søgning, eller om en bestemt platform havde givet en god oplevelse. Før corona benyttede virksomhederne i gennemsnit tre løsninger. Nu er det fem eller seks. Der bliver fortsat skiftet platform fra møde til møde, og der har ikke været tid til at tage sig af sikkerhed og GDPR. Det vil ændre sig her i slutningen af 2020, tror jeg. Vi vil i højere grad se virksomheder tage stilling til, hvilke platforme, de helst vil have, og hvordan sikkerheden skal være omkring de virtuelle møder.”

Det siger Kenneth Thorsager, dansk landechef for den globalt udbredte norske samtale- og videoløsning Pexip, som siden 2012 har gjort det muligt at holde sikre virtuelle møder, uanset hvilken platform de enkelte deltagere benytter.

Kenneth Thorsager, Country Manager Denmark hos Pexip

Et fælles sikkert mødeunivers
Pexip er strategisk partner med både Microsoft og Google og tilbyder sine virksomhedskunder en platform, der binder geografisk spredte mødedeltagere sammen som knudepunkt.

Pexip forbinder etablerede videokonference-løsninger fra eksempelvis Cisco med nyere platforme som Zoom, Skype, Teams, Google Hangout, Adobe Connect og mange andre.

”Når en medarbejder går ind i et mødelokale med videosystem, sørger Pexip for, at mødelokalet understøtter alle platforme, så alle deltagere kan høres og ses tydeligt. Både når det gælder møder, Pexip-kunden selv afholder, og møder, kunden er inviteret til af andre,” siger Kenneth Thorsager. Pexip kan leveres som on premise server, private cloud og public cloud.

Sikker kontakt til det offentlige
Mange mennesker nyder godt af Pexip uden at vide det. Ofte er det således Pexip, der understøtter og sikrer kommunikationen i sundhedsvæsenet, når en patient taler virtuelt med sin læge.

Pexip sikrer, at video og data bliver lagret på den rigtige server og ikke deles med tredjepart. ”Vi har en dedikeret løsning, der driver mange styrelser og ministerier, så sikkerheden er på plads, og data er beskyttet, samtidig med at møder glider effektivt og professionelt med de platforme, kunden og andre brugere selv foretrækker.”

Du skal kunne stole på, at den fortrolighed og sikkerhed, der omgiver det fysiske møde i det samme lokale, også gælder for det virtuelle møde, hvor I sidder spredt i verden

Alle typer data beskyttes
For ikke længe siden resulterede en mødeoptagelse i en meget tung fil, der var klodset at søge information i. I dag kan teknologien overvåge aktiviteten på alle deltagende enheder, og speech to text-funktion gør det nemmere at gemme og søge i data efterfølgende.

Men med muligheder følger også udfordringer, for mængden af data om mødeindhold, personer og deres adfærd bliver større og skal beskyttes mod ikke at havne det forkerte sted. Og det er både offentlige og private virksomheder, der har brug for en sikker platform.

”Videokonferencer vil i stigende grad blive brugt til kommunikation om innovation, udvikling af nye produkter og andre forretningskritiske informationer, der ikke må ende i hænderne på konkurrenter. Du skal kunne stole på, at den fortrolighed og sikkerhed, der omgiver det fysiske møde i det samme lokale, også gælder for det virtuelle møde, hvor I sidder spredt i verden.”

Videomøder skal customizes
Udover øget fokus på sikkerhed forventer Kenneth Thorsager, at vi vil blive mere opmærksomme på, hvordan vi egentlig udnytter mulighederne i videokonferencer bedst.

”Mange virksomheder har nævnt, at deres effektivitet er gået op. Vi har til gode at se, hvordan lederne håndterer en ny situation, hvor de i langt højere grad skal lede på distancen. Mange virksomheder skal også tænke over, hvordan de gør oplevelsen bedre for kunder og samarbejdspartnere, der møder virksomheden virtuelt. Vi har allerede hjulpet en del kunder med at customize deres virtuelle mødeværktøjer, der skal være unikke og i tråd med et design og en strategi på linje med anden marketing og andre situationer, hvor man har kontakt til kunden,” siger Kenneth Thorsager.

Fakta

Pexip bygger bro mellem videoopkald og digitale samarbejdsværktøjer fra vidt forskellige platforme. Med Pexips produkter kan du holde sikker videokonference med alle, uanset hvor i verden de sidder, og uanset hvilken platform de benytter.

Pexip har mangedoblet sin brugerskare under corona og bruges internationalt både af den amerikanske regering, Amnesty International, Spotify og PayPal.

Se mere på

www.pexip.com