Byggerier skal være skruet rigtigt sammen

0
299

Ud over den daglige indsats for mere bæredygtige byggepladser ser Pihl & Søn A/S det som sin vigtigste opgave at arbejde for helhedsløsninger, der sikrer lavt energiforbrug i hele en bygnings livscyklus.

I mange byggesager er vi med helt fra starten og har gode muligheder for at præge og rådgive bygherrer om valg af fornuftige bæredygtige løsninger

”Selvfølgelig skal vi hele tiden søge at drive vores byggepladser så bæredygtigt som muligt, men ud over de enkelte initiativer i det daglige er vores vigtigste opgave som entreprenørvirksomhed at se på helheden. Det største mål, vi kan opnå, er byggerier, der er skruet rigtigt sammen, så de har et lavt energiforbrug i hele deres levetid.”

Det siger Halldór P. Ragnarsson, administrerende direktør i Pihl & Søn A/S. Med undtagelse af 1996 er samfundets mål for reduktion af CO2-udledningen med 70 procent i forhold til 1990 gået den rigtige vej år for år.

”Lige nu er vi på 30-35 procent. Hvis vi skal i mål med 70 procent de kommende 10 år, skal vi alle bidrage, både høj og lav, men især virksomhederne. Og den opgave tager vi på os.”

Påvirke bygherrer
Pihl & Søn arbejder målrettet for at påvirke bygherrer til at indgå i samarbejde om at gøre nye byggerier mere bæredygtige, blandt andet gennem materialevalg. Det sker også ved at fokusere på fordelene ved at indarbejde krav til bæredygtighed i udbudsfasen på nye projekter – både på det sociale, økonomiske og miljømæssige område.

”Vi må sørge for konstant at dygtiggøre os, så vi kan rådgive bygherrer på det her område. I mange byggesager er vi med helt fra starten og har gode muligheder for at præge og rådgive bygherrer om valg af fornuftige bæredygtige løsninger,” siger Halldór P. Ragnarsson.

Bygherrer har i dag mindre fokus på pris og er i højere grad villige til at betale mere for grønnere løsninger, mener han.

”Der har været talt om det i mange år, men nu er man bevidst om det på en helt anden måde. Nu tænker bygherrer bæredygtigheden mere ind i totaløkonomien og investerer mere i starten for at opnå lavere driftsomkostninger.”

Flere certificeringer
I dag bliver 15-20 procent af alle nye bygninger, Pihl & Søn A/S opfører, DGNB-certificeret, og Halldór P. Ragnarsson forventer, at dette tal vil stige væsentligt inden for de næste tre-fire år, fordi der er stigende efterspørgsel i markedet.

”Det er bygherren, der vurderer, om en bygning skal kunne DGNB-certificeres, og os, der sørger for, at certificeringen kommer i hus. Vi arbejder blandt andet løbende for at øge mængden af Cradle to Cradle-certificerede materialer, dvs. genanvendelige materialer, der både mindsker affaldsmængden og anvendelsen af råstoffer. Jo mere bygherre tænker på, hvad der sker med huset, når det en dag skal pilles ned, jo bedre certificering kan byggeriet opnå.”

Fjernvarme på pladsen
På byggepladserne arbejder Pihl & Søn A/S aktivt for at reducere energiforbruget. Blandt andet planlægges byggeprocessen med tidlig montage af blivende vinduer for at minimere behovet for interimslukninger med stort varmetab til følge.

”Ved at hejse vinduerne ind i umiddelbar forlængelse af elementerne kan vi montere vinduerne meget tidligere. Permanente vinduer isolerer noget bedre end den plast, der ellers bruges til interimslukninger og nedsætter energiforbruget i byggeperioden.”

Ligeledes undersøger Pihl & Søn A/S altid muligheden for at anvende fjernvarme til opvarmning af både skurby og selve byggeriet under opførelsen i stedet for generator eller oliefyr.

Sikre bæredygtig drift
Indkøring af installationer er et stort punkt ved afslutningen af et byggeri.
”Derfor har vi stor fokus på commissioning for at sikre, at bygherre eller lejer, der skal drive bygningen, er klædt ordentlig på til at varetage en bæredygtig drift og vedligeholdelse af bygningen og dens installationer. Det ser vi som en væsentlig opgave i forbindelse med aflevering af et byggeri.”

Pihl & Søn A/S er et danskejet entreprenørfirma med spidskompetence inden for total-, hoved- og styringsentrepriser. Pihls strategiske fokusområde er udførelse af komplicerede totalentrepriser inden for nybyggeri.

Pihl & Søn A/S forpligter sig til at udføre sine byggerier miljømæssigt korrekt, søge bæredygtige løsninger og på enhver måde stræbe efter at mindske negative effekter af byggearbejdet på mennesker og miljø. Og forventer det samme af sine leverandører og underentreprenører.

Pihl & Søn A/S anerkender den internationale standard ISO 26000 som retningsgivende for virksomhedens samfundsansvar.

Læs mere på

www.pihl-as.dk