Ønsker du mere jobglæde i dit team? Sæt stemningen med disse 6 råd

0
272

God ledelse, en god stemning og en god relation mellem leder og medarbejder er vejen til mere jobglæde, siger kommunikations- og ledelsesrådgiver Vibeke Hartkorn. Her giver hun 6 gode råd til at skabe mere jobglæde i dit team.

Af Helene Bonne, Senior tekstforfatter, Jobindex

Jobindex har tidligere bragt fokus på, at relationen mellem lederen og medarbejderen er en af de mest afgørende faktorer for medarbejderens jobglæde. Det perspektiv understøtter og udbygger Vibeke Hartkorn, selvstændig kommunikationsrådgiver, bestyrelsesmedlem og forfatter til bøgerne PowerQvinder, Powermænd samt En visuel guide til kommunikation på alle ledertrin – få andre til at følge dig, som også arbejder som coach og rådgiver om at fremme karriereudvikling, træne personlig gennemslagskraft og stakeholder-kommunikation.

For Vibeke er der en direkte sammenhæng mellem god ledelse og god stemning som en forudsætning for jobglæde, og hun er meget tydelig, når det kommer til, hvem der bærer opgaven:

”Det er altid enhver leders opgave at sikre rammerne for medarbejdernes jobglæde,” siger Vibeke. Derfor skal en leder, der ønsker mere jobglæde i sin afdeling, ifølge Vibeke, stille sig selv spørgsmålene:

Hvad gør jeg som leder for at skabe tryghed nok til, at folk oplever frihed til at udfolde deres potentiale?
Er jeg tydelig nok med at kommunikere, hvornår den enkelte er en succes og har betydning for os som virksomhed?

Øverste ledelse sætter stemningen
Den stemning, den øverste ledelse sætter for arbejdspladsen, er altafgørende, da den stemning med stor sandsynlighed ubevidst kopieres af alle ledere ned gennem systemet. Som leder skal du derfor gå forrest og sætte energiniveauet.

”Det er din opgave som leder at sætte tonen og skabe rammerne for, at dine medarbejdere oplever jobglæde. Først og fremmest ved at acceptere det og agere bevidst i dit lederskab efter det. Jo mere du holder, hvad du lover, jo større er sandsynligheden for, at dine medarbejdere oplever tryghed og tillid, som er en forudsætning for, at jobglæde kan opstå,” siger Vibeke.

Ledere udsender nonverbale signaler hele tiden, og medarbejderne mærker den energi, du bringer ind i et rum. Er du introvert, optaget af dine egne tanker og svære beslutninger, og orker du ikke at engagere dig i samtaler, mens du passerer folk? Så tænker medarbejdere sandsynligvis, at der er noget galt. De bliver utrygge og bekymrede, og du kan komme til at sende et signal om, at medarbejderne ikke har betydning.

”Da jeg skrev min bog om lederkommunikation, interviewede jeg en leder i Mærsk-koncernen, der sagde til mig, at CEO burde stå for chief energy officer! For du er den, der sætter energien for alle andre – uanset om du ønsker det eller ej. Du er den, alle kigger mod, og den, alle måler virksomhedens overlevelsesbarometer på,” siger Vibeke.

Meningsløshed ødelægger jobglæden
En af forudsætningerne for jobglæde er, at medarbejderen føler sig tryg, tilfreds og tilknyttet fællesskabet. Mange medarbejdere oplever mismod og manglende jobglæde, fordi de ikke synes, de kan få lov at udleve de værdier, de tror på, eller hvis de ikke føler sig værdsat.

”Hvis vi eksempelvis skal behandle kunder eller kolleger på en måde, der strider imod det, vi står for som privatpersoner, oplever vi meningsløshed, og så falder vores loyalitet, jobglæde, produktivitet, kreativitet og så videre,” siger hun.

Når fyringsrunder annonceres, finder de bedste medarbejdere sig hurtigt et andet job, fordi ingen har husket at sige ”Vi fyrer nogle af dine kolleger, men det bliver ikke dig, for vi vil så gerne, at du bliver her, for vi har brug for netop dig.”

Jobglæde er alles ansvar!
Selv om Vibeke er tydelig med, at det er lederens opgave at sikre medarbejdernes jobglæde ved at gå forrest, mener hun sideløbende, at det påligger alle i en virksomhed at samarbejde omkring det at øge jobglæden.

Hun har derfor en række råd til medarbejdere om at arbejde med deres personlige udvikling ved fx at tage ansvar for egen trivsel på arbejde og øge deres personlige robusthed.

Vibekes 6 gode råd til at skabe jobglæde

Gør det sjovt at løse opgaver sammen. Vær opmærksom på tidsrøvere og dårlige vaner.

Find ud af, hvordan I får positiv energi ind i arbejdsdagen gennem fejring, overraskelser, fysiske aktiviteter og velværeinitiativer. Tag ansvar for at få energien op i løbet af en dag.

Vær interesseret i hinandens liv uden for arbejdspladsen, og støt hinanden med idéer til et velfungerende privatliv. Arbejde og privatliv er for mange lige vigtige og flyder ind i hinanden.

Vær skarp på forventningsafstemning, og sæt dig ind i andres perspektiv.

Tag dem i opløbet og løs konflikter med det samme, og slå hårdt ned på dårlig adfærd. Bland dig, når du oplever, andre ikke er ordentlige.

Gå forrest med at vise gode eksempler på godt kollegaskab, bring andre med ind i de spændende opgaver, og anerkend i fuld åbenhed hinanden, når I lykkes.

Læs mere på

www.jobindex.dk