Corona har givet os et virtuelt wakeup call

0
296

Under Corona-krisen har op mod 1,8 mio. danske lønmodtagere, i større eller mindre grad, arbejdet hjemme. Det er aldrig set før, og for mange har det været et wakeup call. Flere fordomme og barrierer omkring det at holde videomøder og samarbejde virtuelt med kolleger på tværs af lokationer er forsvundet.

Marianne Horstmann, direktør NetDesign

De nye erfaringer skal virksomheder og offentlige institutioner nu i gang med at finde ud af, hvordan de kan omsætte til noget, som skaber værdi fremadrettet.

Corona sætter skub i digitaliseringen
Det har i mange år været antagelsen, at arbejdsmarkedet ville ændre sig i takt med at den teknologiske udvikling har gjort det nemmere at arbejde remote og samarbejde effektivt på tværs af forskellige lokationer. Udviklingen er dog ikke gået så hurtigt som forventet – til dels fordi digitaliseringen indtil nu er foregået i forskellige tempi.

Det er ikke alle virksomheder og institutioner, der har været lige langt fremme i forhold til den digitale transformation, men det har Corona-krisen ændret på. Mange steder er der nu blevet sat turbo på den digitale omstilling. Det betyder, at flere virksomheder og institutioner har fået et langt bedre indblik i alle de digitale muligheder, der findes – og hvordan man udnytter dem optimalt.

Det digitale wakeup call
Ifølge Marianne Horstmann, som er direktør i it-virksomheden NetDesign, der er en del af TDC Erhverv og Nuuday, har Corona-krisen betydet, at vi for alvor har fået øjnene op for fordelene ved det virtuelle samarbejde. Den skepsis, som tidligere var en barriere for den digitale transformation, er ved at forsvinde.

– Der er ingen tvivl om, at Corona har givet os et wakeup call. Flere har fået øjnene op for, at man sagtens kan inddrage virtuelle møder som en del af de daglige arbejdsrutiner, uden at det går ud over samarbejdet eller påvirker produktiviteten og effektiviteten. Mange har også oplevet, at de lettere kan få hverdagen til at hænge sammen, når de ikke skal bruge så meget tid på transport – og samtidig har vi set den positive effekt, det faldende transportbehov har haft på CO2-udledningen og miljøet. Det er erfaringer, som er vigtige at tage med videre, siger Marianne Horstmann.

Ud af komfortzonen
Corona har påvirket vores virkelighed på mange områder, og krisen har tvunget os til at tage flere af vores vante rutiner op til revision. Rammerne for vores arbejdsliv har også forandret sig markant – måske for altid. Derfor er det nu virksomhederne og den offentlige sektor skal begynde at kigge på, hvordan de kan udnytte det markante ryk, de har foretaget på digitaliseringsområdet under Corona-krisen – og hvordan de kan omsætte de praktiske erfaringer til noget, der både giver mening og værdi på den lange bane.

– Selvom den digitale transformation er blevet speedet op af en global krise, som vi alle gerne ville have været foruden, så er det alligevel imponerende at se, hvor hurtigt det er lykkedes danske virksomheder og offentlige institutioner at sadle om til en ny digital hverdag. Selvom de fleste af os savner at mødes fysisk med vores kolleger, så er det interessant at opleve, hvordan det at samarbejde virtuelt, på kort tid er blevet ”the new normal”. Her har Corona-krisen været den driver, der har skubbet os ud af vores komfortzone. Det åbner op for nogle spændende perspektiver og muligheder i forhold til, hvordan vi kan udnytte de digitale samarbejdsløsninger bedre i fremtiden, siger Marianne Horstmann.

Virtuelle møder giver mening
Når vi digitaliserer, gør vi det altid ud fra en afvejning af de forventede positive og negative effekter, den digitale transformation vil have for organisationen og medarbejderne på den lange bane. Den afvejning vil ifølge Marianne Horstmann stadig gøre sig gældende, når vi begynder at vende tilbage til mere normale tilstande og igen kan mødes fysisk på arbejdspladsen.

– Videomøder er naturligvis noget andet end fysiske møder. De fysiske møder med kolleger, kunder, samarbejdspartnere, borgere, patienter, studerende osv. kan vi selvfølgelig ikke undvære – heller ikke i fremtiden, men vi kan sagtens skrue op for videomøderne, for vi har nu lært, at det er let at vidensdele og sparre med hinanden, selvom vi ikke mødes fysisk. Og specielt når vi kigger på, hvad vi kan spare i transporttid- og transportomkostninger, hvordan det gavner effektiviteten og vores work-life balance, samt hvad det betyder for vores muligheder for at reducere CO2-aftrykket, giver det rigtig god mening. I bund og grund afhænger det meget af vores mindset, om vi får succes med den digitale transformation i fremtiden, siger Marianne Horstmann.

De rigtige løsninger er afgørende
Under Corona-krisen har mange danske virksomheder og offentlige institutioner taget et stort ansvar for at holde hjulene i gang. Det gælder også NetDesign.

– Under Corona-krisen har vi sat alle kræfter ind på at hjælpe vores kunder bedst muligt igennem en svær periode. Som leverandør af samfundskritisk infrastruktur, og som Trusted Advisor, har vi et stort ansvar – og skal leve op til en særlig forpligtelse. Når der pludselig opstår et akut behov for at beskytte vores kunders forretningskritiske data og sikre, at vital samfundskritisk infrastruktur ikke bliver påvirket af, at alle skal arbejde hjemme i en periode, så betyder det, at vi sætter alt ind på at hjælpe med den digitale omstilling, det kræver. Det vil vi naturligvis også assistere med i fremover, understreger Marianne Horstmann.

Fokuser digitalt og kom stærkt tilbage
Det at komme stærkt tilbage efter Corona-krisen vil kræve en kæmpe indsats over de næste måneder og år, og vi vil få brug for at fortsætte den digitale udvikling, som nu er kommet godt i gang. Bruger vi vores erfaringer fra Corona-krisen rigtigt, kan vi holde Danmark på en position som digital frontløber – både når det gælder private virksomheder og offentlige institutioner, og så står vi bedre rustet til fremtiden.

– I forbindelse med Corona, har vi set, hvordan efterspørgslen efter digitale samarbejds- og videoløsninger er steget markant. Den udvikling kommer til at fortsætte i fremtiden. I dag findes der en række rigtig gode collaboration- og cloudbaserede customer experience-løsninger fra bl.a. Cisco, Microsoft og Genesys, som opfylder de nødvendige sikkerhedskrav; men for at være sikker på, at man får valgt de helt rigtige løsninger, anbefaler vi altid, at man rådfører sig med sin foretrukne it-leverandør, eller tager fat i os. På den måde, kan man få en uvildig vurdering af de enkelte løsninger og en anbefaling af, hvad der matcher ens behov bedst, så man undgår at gå galt i byen, siger Marianne Horstmann.

NetDesign er en af Danmarks mest erfarne rådgivere, samarbejdspartnere og leverandører af driftssikre netværks-, it-sikkerheds-, samarbejds- og kommunikationsløsninger. Som markedsleder inden for disse områder har vi den højeste faglighed og bedste indsigt i de nyeste teknologier, hvilket gør os i stand til at hjælpe en lang række af Danmarks største virksomheder, offentlige institutioner og myndigheder med deres digitale transformation. Vores unikke end-to-end løsninger og Managed Services har skabt værdi for vores kunders organisation og forretning igennem 30 år. NetDesign har 325 medarbejdere og er en del af TDC Erhverv og Nuuday.

Læs mere på

www.netdesign.dk