Introduktion: Digitalisering er en vigtig drivkraft for Danmark

0
273

Af Rasmus Jarlov, tidligere erhvervsminister

Rasmus Jarlov, C, tidligere erhvervsminister

Danske virksomheders overskud er mere end fordoblet fra 2010 til 2017. Samtidig er Danmark det mest digitale land i EU. Når virksomhederne er digitale, er de som regel også ret produktive. Således også de danske. Men vi kan ikke hvile på laurbærrene.

Vores nabolande rykker stærkt på den digitale dagsorden. Så vi skal følge med. Derfor afholdt regeringen den 14. marts for første gang Digitalt Topmøde. Her havde statsministeren, seks ministerkolleger og jeg lejlighed til at drøfte vigtige digitale emner og dagordner sammen med erhvervslivet, undervisningssektoren, uddannelses- og forskningsverdenen samt arbejdsmarkedets parter.

Det gør vi, fordi det er afgørende at løfte den digitale dagsorden. Digital omstilling er en investering i både nutiden og fremtiden.

Mange af Danmarks store virksomheder arbejder allerede med at styrke deres førerposition gennem digitalisering. I dag er vi det land i verden med sjette flest industrirobotter pr. medarbejder.

Digitale løsninger er motoren i udviklingen af nye forretningsmodeller, som både herhjemme og i udlandet står for en stor del af væksten. Det er positivt for dynamikken i dansk økonomi.

Digitalisering kan øge en virksomheds produktivitet, så den står stærkere i konkurrence mod andre virksomheder på markedet. Det kan være en industrivirksomhed, der investerer i robotter på samlebåndet eller et advokatkontor, der investerer i intelligent software, der kan effektivisere sagsbehandlingen.

Gennem digital omstilling kan virksomhederne se deres forretningsgange og koncepter igennem, opgradere, eller udvikle nytænkende måder at drive forretning på. Det ruster virksomhederne til den fremtidige konkurrence. Og det er med til at sikre vækst i Danmark og vores fremtidige velstand.

Der er altså ganske tydeligt, at øget digitalisering – især i virksomhederne – har en positiv betydning for det danske samfund.

Derfor skal det offentlige Danmark understøtte den digitale udvikling. Vi skal sørge for, at der er den nødvendige arbejdskraft med de rette digitale kompetencer. Vi skal hjælpe med de digitale redskaber og den viden, som virksomhederne efterspørger. Vores offentlige systemer og services skal understøtte borgere og virksomheders digitale behov. Vi skal sørge, at vores forskning i digitale teknologier er på højt internationalt niveau. Og vi skal arbejde for at Danmark står stærkt i den nye digitale verdensorden.

Det er der stor opbakning til i regeringen. Men der er brug at have tæt dialog med samfundets vigtige aktører inden for digitalisering. Og Digitalt Topmøde 2019 viste, at der blandt de mange samfundsaktører, der var samlet, er en stor appetit på at tage fat på de digitale muligheder og udfordringer, vi står overfor.

Både i den private sektor, í det offentlige, inden for sundhedsområdet, når det gælder undervisning, uddannelse og forskning og i den måde vores fremtidige arbejdsmarked skal se ud på.

Det glæder regeringen og mig, for det er afgørende, at vi bredt i danske samfund er sammen om en ansvarlig digital fremtid for Danmark.

God læselyst!

Læs hele udgivelsen i sin helhed elektronisk:

Digitalt Topmøde