Internet of Things – Er danske virksomheder klar til mulighederne og udfordringerne?

0
263
Martin Løbel, adm. Dir., Teracom

Det netop overståede digitale topmøde kaldte på, at danske virksomheder skal være ambitiøse med at tage digitale teknologier i brug. Et godt eksempel på en sådan teknologi for stort set hele erhvervslivet er IoT.

Med Internet-of-Things-teknologien (IoT) kan vi let og billigt styre næsten enhver tænkelig ting trådløst og via internettet eller opsamle og videresende data fra den. Data, som kan omsættes til værdifuld viden for virksomheder og det offentlige.

Dermed er der åbnet for nærmest uendelig mange nye måder, at skabe vækst og forretningsværdi på.

I byerne kan vi f.eks. anvende IoT til at måle og sende en alarm, når vandet stiger i en kælder eller i havnen. Vi kan nøjes med at tømme de affaldscontainere, der er fyldte, nøjes med at køre ud til de fælder, der er rotter i eller vande de træer, der trænger til det.

Eller hvorfor gøre rent i de rum, der ikke har været i brug siden sidst? Og hvorfor ikke lade IoT-sensorer tænde vejbelysningen bestemte steder i byen, når trafikmængden og forholdene i øvrigt taler for det?

Og tænk bare på mulighederne for at styre, regulere og følge en vare fra indlevering af råvarer til det færdige produkt. IoT giver viden og fleksibilitet, og det er meget værd.

Alt bliver koblet på nettet og potentialet er enormt
Vi står overfor en udvikling i brugen af IoT, der vil ændre måden, vi producerer og distribuerer serviceydelser og varer på, som vi slet ikke kan forestille os. Og vi er kun lige begyndt. Analysevirksomheden McKinsey forudser, at IoT-markedet i 2020 vil omsætte for ikke mindre end USD 581 mia. med årlige vækstrater på op mod 15%.

Respekt for grundlæggende værdier
Den nye digitale motorvej er altså klar til at blive taget i brug. Men som det også stod klart på Regeringens digitale topmøde, så skal væksten på det digitale område ske med respekt for de grundlæggende værdier.

Når der nærmest er uendelige muligheder for at indbygge IoT i produkter og tjenester, er det vigtigt gøre det med respekt for etik og privatliv. IoT kan også bruges til at overvåge privatsfæren, hvorfor digital ansvarlighed er ekstra vigtigt.

Hensynet til grundlæggende værdier, behøver ikke blive set som en hæmsko i konkurrencen med andre dele af verdenen. Det kan faktisk være en konkurrencefordel. Det har vi set på fx fødevareområdet, hvor høje danske standarder for fødevaresikkerhed har sikret danske virksomheder betydelig eksport.

Samtidig oplever vi, at det globale marked for IoT nærmest er eksploderet, med lavere hardware-priser som resultat. Dermed er IoT nu for alvor blevet tilgængeligt og relevant, for alle – både private og offentlige virksomheder.

Alle virksomheder bør se på IOT
IoT dækker over flere teknologier, der har det til fælles, at sensorerne er små, har lang trådløs rækkevidde og et lavt strømforbrug. Udviklingen i hele IoT-økosystemet kører i høje omdrejninger lige nu og markedet og teknologierne modnes med rekord fart.

Uanset den teknologiske udvikling er det vigtigt for det brede erhvervsliv at tage bestik af mulighederne nu. Alle virksomheder bør generelt overveje hvordan de kan udnytte mulighederne, og samtidigt undgå at deres produkter og ydelser bliver forældet. IoT henvender sig ikke blot til én branche.

Hvis danske virksomheder skal fastholde en høj konkurrenceevne, er det vigtigt at se på, om teknologier som IoT, kan være med til at forbedre produktionen eller indbygges i slutbrugerprodukterne/tjenesterne og gøre dem smartere. 33% af alle danske virksomheder bruger allerede i dag IoT eller sensorer i en eller anden forstand.

Potentialet er stadig stort og det er vigtigt ikke at blive efterladt på perronen. Og vi skal gøre det med respekt for danske og europæiske værdier hvor etik og herunder respekt for privatlivet tænkes ind.

Det er en spændende fremtid, vi går i møde.