Plougmann Vingtoft: IPR-rådgivning med branchefaglig indsigt som bonus

0
374

Den gode rådgivning om IPR (Intellectual Property Rights) rækker langt videre end en patentansøgning og skal startes tidligt i processen.

Hvor IPR før i tiden havde det lidt med at komme på bagkant, er der i dag stigende bevidsthed i virksomhederne om nødvendigheden af at indtænke IPR i den tidlige fase af udvikling af nye produkter. Der er flere måder at sikre sig rettighederne til et produkt og en tilhørende markedsposition, og det er vigtigt allerede i udviklingsfasen at overveje, hvordan og hvornår det giver bedst mening at indgive en patentansøgning for at opnå de ønskede konkurrencefordele.

Det er præcis hvad konsulentfirmaet Plougmann Vingtoft hjælper med.  Det gælder både håndtering, beskyttelse og kommercialisering af IPR, og det er ikke mindst relevant for biotekselskaber, hvor det ofte er patentering, der er i fokus. Plougmann Vingtofts rådgivere glæder sig over, at biotekselskaber er gode til at søge IPR-rådgivning i umiddelbar forlængelse af, at de gør nye opfindelser. 

På den måde kan selskaberne træffe beslutninger om patentering, der kan være med til at positionere dem i markedet – og hvis virksomhedens produkt ændrer sig, skal man overveje, om det stadig er patentbeskyttet.  Det er også vigtigt at sikre, at et nyt produkt ikke krænker andres patenter.

”Når virksomheden planlægger lancering af et produkt, er det vigtigt at undersøge, om der allerede findes patenter, der blokerer for kommerciel udnyttelse af dette produkt – vi kan her undersøge for ’Freedom To Operate’,” siger Jakob Lohmann. Han er patentrådgiver ved IPR-konsulentfirmaet Plougmann Vingtoft.

Overvej hvilken del af dit produkt, der giver bedst mening at patentere
En vigtig del af Plougmann Vingtofts ydelser er at gå i dialog med patentmyndighederne, efter en patentansøgning er indleveret.

Jakob Lohmann, European Patent Attorney

”Hvis patentmyndighederne har indvendinger i forhold til patenterbarheden må man som virksomhed overveje, hvordan man bedst muligt justerer patentansøgningen, så man ikke skyder sig selv i foden. Det er vigtigt at fokusere på de beskyttelsesområder, der er kommercielt relevante,” forklarer Jakob Lohmann. Sådanne justeringer kan kræve, at virksomheden indsamler nye data eller udfører flere forsøg. Når det handler om opsætning af forsøg i den tidlige fase, der skal verificere at en opfindelse virker, er det derfor også værd at have IPR-rådgiveren med som sparringspartner.

”Forsøgene bør nemlig vinkles til IPR-brug, og det er ikke nødvendigvis det samme som design af forsøg til videnskabelige artikler,” påpeger Jakob Lohmann.

Rådgivere med branchefaglig indsigt
For en virksomhed, der står over for at skulle beskytte en idé eller et produkt, er det en meget stor fordel, hvis rådgiveren har forståelse for dit produkt og din branche. Det er man hos Plougmann Vingtoft bevidst om. IPR-konsulentfirmaet huser rådgivere, der hver især har en master eller PhD inden for naturvidenskab og dernæst har uddannet sig inden for IPR.

Det er deres tekniske viden, der gør dem i stand til at forstå og være med til at videreudvikle den forretningsposition, deres kunder står i. Eksempelvis har Jakob Lohmann, foruden sin IPR-uddannelse, en MSc Molekylær Biologi og PhD i Medicin, mens kollegaen Lasse Bo Nielsen har en PhD i kemi. Sammen har de bistået kunden IsoFirms med IPR-rådgivning, der har resulteret i indlevering af en patentansøgning på en ingrediens til fodertilsætning (se første artikel i dette opslag).

Plougmann Vingtofts rådgivere kombinerer IPR-faglig viden med kendskab til videnskabelige metoder og industrispecifikke forhold. Det gør dem i stand til at hjælpe kunden med at designe forsøg og studier, der gavner patentansøgningsprocessen bedst muligt – og det er selvsagt guld værd, dels for start-ups, der stifter bekendtskab med IPR for første gang og dels for de store selskaber. For en biotekvirksomhed er der mange produktmæssige og regulatoriske spørgsmål at forholde sig til. Dertil kommer, at IP-rettigheder ofte er en forudsætning for, at man får opbakning fra investorer og kan bevæge sig fra idé til færdigt produkt.

IPR bør være et af de første punkter på agendaen, når man lægger sin forretningsplan. Har man rådført sig omkring IPR i idéfasen, kender man sit råderum og sine begrænsninger. Det starter ofte med et uforpligtende møde med introduktion forud for egentlig substantiel rådgivning.

Plougmann Vingtoft er en af Skandinaviens førende rådgivningsvirksomheder inden for håndtering, beskyttelse, kommercialisering og strategisk anvendelse af alle aspekter af IPR (Intellectual Property Rights), herunder patenter, varemærker og designbeskyttelse.

Plougmann Vingtoft har vundet adskillige priser og har årelang erfaring som rådgiver for den europæiske biotekindustri og kan guide både startups og etablerede virksomheder sikkert gennem processen.

Læs mere på www.pv.dk