Bioneer definerer udviklingsprogrammer for de næste fire år

0
315

Kontraktforskningsvirksomheden Bioneer har lagt sporene for firmaets to R&D-hovedudviklingsprogrammer, der skal løbe de næste fire år.

Bioneer har fuld fart på udviklingen af nye og udbyggede service-løsninger rettet mod life science virksomheder. Bioneer igangsætter nu et nyt fire-årigt udviklingsprogram med det formål at positionere Bioneer yderligere som en nøglepartner for virksomheder i den tidlige udvikling af lægemidler. Programmet er opdelt i to dele; “In vitro laboratoriemodeller” og “Tidlig udvikling af lægemiddelkandidater”. Bioneers forskningschef Christian Clausen fortæller i denne artikel mere om virksomhedens forskning og udvikling.

In vitro laboratoriemodeller
Det ene udviklingsprogram omfatter nye typer af laboratoriemodeller for sygdomme. Udviklingsprogrammet bygger på mange års erfaring inden for udvikling af laboratoriemodeller til life science virksomheder, og Bioneer vil i de kommende fire år fokusere på modeller indenfor CNS, cancer, immunologi og biologiske barrierer.

Bioneer sigter mod at forfine sine laboratoriemodeller yderligere inden for disse områder ved udvikling af cellebiologiske teknologier og ved at undersøge, hvordan kunstig intelligens (AI) kan integreres med disse modeller.

CNS
Især neurodegenerative sygdomsmodellering er et område, hvor Bioneer fortsætter med at vokse. Firmaet er en strategisk R&D-partner for mange virksomheder og universiteter, ikke bare i Danmark, men i hele verden. Bioneer vil udvikle nye typer af laboratoriemodeller indenfor CNS som vil kunne anvendes i den tidlige lægemiddeludvikling, herunder til validering af nye biologiske mekanismer som et lægemiddel skal bruges imod.

Dette vil bl.a. omfatte etablering af en screeningsplatform, hvor billedbehandling med meget høj opløsning og AI udnyttes, til at analysere effekter af lægemidler.

Immunologi og kræft
Bioneer arbejder med helt nye teknologier inden for både genredigering og humane laboratoriemodeller af immunsystemet, som forventes at blive centrale elementer i flere R&D-partnerskaber med farmaceutiske og bioteknologiske virksomheder. Celleterapi som behandling har udviklet sig hurtigt de sidste par år, og cellulære immunterapier såsom CAR-T er kommet ind på markedet indenfor behandling af kræft.

Eksperter indenfor genredigerings- og immunologi hos Bioneer vil arbejde tæt sammen om at etablere helt nye typer immunologiske modeller til at understøtte f.eks. immunterapivirksomheder ved at anvende præcis og effektiv genredigering i immunceller som T-celler, makrofager og NK-celler.

”Det åbner op for nye R&D-partnerskaber inden for det immun-onkologiske felt, hvor f.eks. centrale immunologiske mekanismer kan moduleres og dermed bane vejen for nye måder at teste lægemidler på,” siger Christian Clausen.

Biologiske Barrieremodeller
Dokumentation og forudsigelse af lægemiddelopløselighed, frigivelse, absorption og transport over biologiske barrierer er en vigtig Bioneer-kompetence, som bruges af virksomheder i forskellige faser i lægemiddeludviklingsfasen. 

”I det nye R&D-program vil Bioneer bygge videre på det eksisterende setup og udvikle nye typer af både barrieremodeller indenfor mave-tarm systemet og blod-hjerne-barrieremodeller,” siger Christian Clausen.

Tidlig udvikling af lægemiddelkandidater
Det andet af Bioneers udviklingsprogrammer for perioden 2021-24 handler om tidlig udvikling af lægemidler. Kort fortalt handler det om udvikling af teknologier som kan bruges af virksomheder indenfor lægemiddelproduktion og til at gøre et lægemiddel klar til anvendelse. Dette omfatter f.eks hvordan lægemidlet skal formuleres og pakkes ind, før det kan anvendes i patienter.

Bioneer vil i dette udviklingsprogram bl.a. arbejde med peptider, som er små stykker af et protein. Udviklingsarbejdet omfatter bl.a. hvordan peptider kan stabiliseres, således at de kan anvendes som et lægemiddel og meget avanceret karakteriseringsmetoder, som røntgen-teknikker.

”Dette udviklingsprogram vil styrke Bioneer yderligere i ambitionen om at hjælpe virksomheder fra ”gen til protein” og med udvikling og karakterisering af peptider og småmolekyler. Bioneer vil udvide sine teknologiske services inden for udvikling og produktion af proteiner til prækliniske studier og vil konsolidere såkaldte præ-CMC-koncepter i samarbejde med partnere”, siger Christian Clausen.

Bioneer A/S er en af de syv danske Godkendte Teknologiske Service virksomheder. GTS-virksomhederne udvikler og udbyder forskningsbaserede services inden for en række teknologiområder til danske og udenlandske virksomheder, herunder især små- og mellemstore firmaer. Alle GTS-virksomheder arbejder på not-for-profit vilkår og har en resultatkontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet.

I regi af denne udvikles nye avancerede teknologiske services, så danske virksomheder kan opnå lokal adgang til højteknologisk rådgivning og teknologi, som sikrer, at virksomhederne kan gennemføre teknologiske udviklingsprogrammer. Samtlige GTS virksomheder har egne forskningsprogrammer og har tætte forskningssamarbejder med danske og udenlandske forskningsinstitutioner for at sikre virksomhederne services, der dækker behov på kort, mellemlang og lang sigt.

Bioneer har til huse i DTU Science Park i Hørsholm, hvor der er laboratorier og kontor. Bioneer har også en afdeling ved Institut for Farmaci ved Københavns Universitet. Firmaet tæller 56 ansatte, og flere er på vej.

Læs mere på www.bioneer.dk