Pensionskasser må bøde for Macquarie-samarbejde

Generelt ser det ud til, at mange pensionsselskaber går tilbage, hvilket kan skyldes, at 2018 var et svært afkast-år med modvind på finansmarkederne, siger kommunikationsdirektør i PFA Mikkel Friis-Thomsen.

Til gengæld får børsnoterede forsikrings- og pensionsselskaber anerkendelse for gode økonomiske resultater.

Hvis man som forsikrings- og pensionsselskab skal sikre sig et godt image, handler det om at holde sig uden for offentlighedens søgelys i konkrete omdiskuterede sager og så i øvrigt præstere godt økonomisk. Det kan man udlede at forsikrings- og pensionsselskabernes placering i årets imageanalyse.

Mens forsikrings- og pensionsselskaber som Alm. Brand og Topdanmark avancerer henholdsvis 28 og 20 pladser op ad listen til nr. 57 og nr. 45 blandt selskaberne med det bedste image i Danmark, så går det den anden vej med de rene pensionsselskaber. Her er PFA og ATP blevet ramt af deres samarbejde med den australske kapitalfond Macquarie, der viste sig at være involveret i skandalen om udbytteskat, hvor en række udenlandske selskaber ulovligt har fået refunderet skatten af aktieudbytte.

PFA har været talsmand for det konsortium, der sammen med Macquarie i 2018 overtog aktiemajoriteten i TDC. Siden er det kommet frem, at Macquarie var med til at trække milliarder af kroner ud af den tyske statskasse ved at kræve udbytteskat refunderet uden at være berettiget til det. Blandt konsortiedeltagerne var også ATP. Foruden samarbejdet med Macquarie har ATP været igennem direktionsskift.

Den hidtidige direktør Christian Hyldahl måtte gå af i kølvandet på afsløringer af hans fortid med kontroversielle transaktioner, da han i nullerne var chef for Nordeas handelsaktiviteter. Her købte han på Nordeas vegne schweiziske aktier for et milliardbeløb og fik udbetalt udbytte fra dem.

Med udgangspunkt i en dobbeltbeskatningsaftale mellem de to lande, krævede Nordea den schweiziske skat på udbyttet betalt tilbage. Efter et langt retsopgør slog den schweiziske højesteret imidlertid fast, at Nordea ikke kunne anses for at være berettiget til at få udbetalt refusion for udbytteskatten. Derfor blev Nordea afkrævet tilbagebetaling af et stort beløb, men fik ingen bødestraf. Hyldahl har senere udtalt, at ”han ikke ville foretage transaktionerne i dag”.

I imageanalysen er afregningen til PFA og ATP kontant. PFA falder ni pladser ned fra nr. 17 til nr. 26 og ATP rykker 20 pladser ned ad listen til nr. 39. ATP´s image falder på alle undersøgelsens parametre og mest på ledelse og troværdighed. Kommunikationsdirektør i PFA, Mikkel Friis-Thomsen, mener imidlertid også, at tilbagegangen kan skyldes modvind på finansmarkederne sidste år.

”Generelt ser det ud til, at mange pensionsselskaber går tilbage, hvilket kan skyldes, at 2018 var et svært afkast-år med modvind på finansmarkederne. Samtidig skal man i denne sammenhæng også lige huske på, at PFA gik 13 pladser frem i sidste års undersøgelse, syv pladser året før og 15 pladser frem i 2016, som var et stort spring op og fortsat i år er det bedst placerede selskab blandt alle banker, pensions- og forsikringsselskaber,” siger Mikkel Friis-Thomsen.

”Mens vi forrige år oplevede positivt fokus i forhold til eksempelvis investeringen i TDC, så ændrede billedet sig efter udbyttesagen, hvor finanssektoren løb ind i et stormvejr. Det har også betydet noget for os. Blandt andet flyttede fokus fra det positive i at udvikle den danske digitale infrastruktur gennem opkøbet af TDC til mere at handle om, hvem der indgik i konsortiet, som vi havde købt TDC sammen med”, tilføjer han.

Det seneste år har været præget af en længere periode uden permanent direktør samt en del turbulens i forbindelse med vores direktørafgang
sidste efterår. Det ville være underligt, hvis ikke det afspejlede sig i den måde, erhvervsledere ser på ATP, siger Annemette Moesgaard, koncerndirektør, Kommunikation & Eksterne Relationer.

Hos ATP har det seneste år været præget af en længere periode uden permanent direktør samt en del turbulens i forbindelse med vores direktørafgang sidste efterår. Det ville være underligt, hvis ikke det afspejlede sig i den måde, erhvervsledere ser på ATP ”,siger Annemette Moesgaard, koncerndirektør, Kommunikation & Eksterne Relationer, og fortsætter:”

Nu er opgaven, med adm. direktør Bo Foged i spidsen, at arbejde målrettet med ATP’s kerneopgaver og synliggøre vores gode resultater og den særlige samfundsrolle, som vi udøver – både når det drejer sig om at skabe gode pensioner via vores investeringer og om administration af velfærdsydelser til danskerne.

Fremgangen for de to store private forsikrings- og pensionsselskaber Alm. Brand og Topdanmark kan i høj grad tilskrives bedre økonomiske resultater. I Alm. Brand har ledelsen vendt mange års dårlig udvikling til fremgang.

”Vi er utrolig glade og stolte over, at Alm. Brand springer så markant frem i imageundersøgelsen. Vi gennemfører en meget ambitiøs strategi, hvor digitale løsninger og helhedsrådgivning forbedrer kundernes oplevelse. Det kvitterer de for nu. Vi ser, at vores image forbedres over hele linjen, hvilket bekræfter, at vi er på rette vej,” siger konstitueret adm. direktør Rasmus Werner Nielsen, Alm. Brand. I Topdanmark har ledelsen bl.a. forkælet aktionærerne med ny udbyttepolitik, der lover dem mindst 70 pct. af overskuddet.