Nye initiativer bryder tabu om døden

Landsforeningen Liv&Død har i snart 150 år sat fokus på, hvordan vi behandler vores døde – i dag handler det meget om at bryde tabuet om døden og sikre en værdig afsked med livet – blandt andet med en Podcast-serie og en udstilling med temaerne tab, sorg og minder.

I dag er foreningens primære formål at sætte fokus på, hvordan man siger farvel til afdøde, mindes dem og taler med andre om døden. Der er mange måder at nå ud på, og Landsforeningen Liv&Død holder mange foredrag om emnet, ligesom deres udstillingssted, Funebariet, i det indre København sætter fokus på eksempelvis ritualer i forbindelse med dødsfald og begravelser, og hvad man skal tage stilling til i sådan en situation.

Kirsten Søndergaard, sekretariatschef hos Landsforeningen Liv&Død

“Her er det meningen, at enkeltpersoner og skoleklasser m.fl. kan komme ind og kigge eller få rundvisning og viden om, hvad der sker ved dødsfald, og hvilke ritualer og muligheder vi har.

Det kan være med til at bryde tabuet om død og sorg og give inspiration til, hvordan man selv kan håndtere situationen, når den opstår i ens egen familie eller nærmeste omgangskreds. Der kan også være forskel på, hvilke ritualer, man benytter sig af her i Danmark,” forklarer Kirsten Søndergaard, sekretariatschef hos Landsforeningen Liv&Død og tilføjer, at Funebariet både består af en fast udstilling og en særudstilling, hvor særudstillingen for tiden fokuserer på, hvordan vi mindes de døde, og hvilke ritualer efterladte selv skaber. Særudstillingen forventes også at komme rundt i landet.

Podcast-serie er forsøg på at nå flere
Landsforeningen Liv&Død er en ikkekommerciel forening, hvilket betyder, at de også kigger efter formater, hvor de kan nå nye målgrupper uden de helt store omkostninger. Her er de sociale medier effektive, og Kirsten Søndergaard fortæller, at de har succes med at bruge sociale medier.

Det kan være med til at bryde tabuet om død og sorg og give inspiration til, hvordan man selv kan håndtere situationen

Et af de nyere initiativer er Podcastserien ’Jeg plejede at tro på for evigt’, der sætter fokus på oplevelser med dødsfald og sorg. Podcastserien kan høres på foreningens hjemmeside samt der, hvor man ellers hører Podcast, fx iTunes. Det er de to yngre studieværter, Pernille Øster og Julie Schelhart, som begge har oplevet at miste pårørende i en tidlig alder, der har fået ideen til Podcastserien.

“De taler med primært yngre mennesker, som har mistet pårørende, men også ældre mennesker er repræsenteret, Her får man vendt nogle af de tanker, der kan opstå i forhold til, hvordan man som efterladt mødes af andre mennesker, og hvordan man selv tackler sin sorg og eventuelt inddrager andre mennesker i sorgen.

Vi kan gøre meget som forening, men den bedste hjælp er ofte, hvis folk hører det fra nogen, som selv har oplevet det at miste. Vi kan se, at der er rigtig mange mennesker, der downloader serien, og vi får også mange positive tilbagemeldinger på serien,” siger Kirsten Søndergaard, der understreger, at sorg er et stort emne, som optager mange mennesker og også får meget opmærksomhed i disse år.

Særudstillingen – De døde i vores liv. Fotograf Klaus Bo

Svært at håndtere sorg – både egen og andres
Den megen opmærksomhed på sorg har betydet, at der fx skrives meget om sorg og forskes i sorg. Men til trods for det, kan det alligevel være svært for den enkelte efterladte, hvordan man bedst kan håndtere sin sorg, lige såvel som det kan være svært at vide som ven, familie og kollega, hvad der er bedst at gøre for den, som har mistet.

Kirsten Søndergaard understreger, at sorgen er en naturlig proces, og man helst skal tale om den og måske få nogle egne ritualer med ind i begravelses- og sorgprocessen.

“Når man kender folk, der har mistet, er det også vigtigt at forholde sig til det – ikke at være berøringsangst og ikke bare gå over på den anden side af fortovet. Det er bedre at sige, at man ikke ved, hvad man skal sige eller gøre – fremfor at ignorere den efterladte. Det er hårdt at gå rundt med sin sorg, og den sørgende kan let føle sig ensom, for det bliver hurtigt hverdag i netværket, og mange tænker nok, at der er der nogen andre, der tager sig af den efterladte. Så vis og fortæl den sorgramte, at du er der,” råder hun.

Landsforeningen Liv&Døds formål er at virke for en værdig afsked med livet.

De arbejder for:

  • At sikre alle mennesker en værdig afslutning på livet.
  • At hjælpe mennesker med at få deres sidste vilje opfyldt.
  • At nedbryde tabuet omkring døden.
  • At informere om forhold i forbindelse med død og begravelse.
  • Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almen-nyttig organisation, der er neutral i forhold til religion, politik, race, køn, socialgrupper og økonomiske særinteresser.

Se mere på liv&død.dk