Hurtig behandling af diabetisk fodsår forebygger amputationer

Steno Diabetes Center Copenhagen har indført en tværfaglig model til at behandle og forebygge sår på fødderne som følge af diabetes. Modellen har gjort, at antallet af amputationer er faldet med ca. 80 pct.

Diabetiske fodsår er en livstruende komplikation, der kræver hurtig behandling for at undgå infektioner, koldbrand og amputationer. Diabetiske fodsår opstår når fx blodsukker-reguleringen gennem længere tid har ligget for højt og beskadiger følesansen til fødder og ben. Nedsat blodforsyning i fødder og ben øger risikoen for manglende heling af fodsår med deraf følgende risiko for amputationer.

”En amputation er et stort indgreb og en stor forringelse af livskvaliteten for den, det rammer. Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) har derfor gjort en stor indsats på området. Personer med diabetes, der samtidigt har høj risiko for at udvikle fodsår bliver set af et tværfagligt team bestående af fodterapeuter, diabeteslæger, sygeplejersker og ortopædkirurger,” forklarer Anne Rasmussen, ledende fodterapeut og leder af Fodklinikken på SDCC.

Undgå amputation
Den altafgørende faktor for at undgå amputationer hos personer med diabetes og fodsår er nemlig en hurtig indsats af kompetente fagprofessionelle, og derfor er videndeling blandt fagprofessionelle omkring den enkelte med diabetes væsentlig.

På SDCC er der etableret følgende services:

 • Drop-in service: Hvis den praktiserende læge til en konsultation opdager et fodsår hos en person med diabetes, henvises vedkommende til et hurtig-spor på Fodklinikken på SDCC. Det samme gælder, hvis kommunale sundhedsmedarbejder opdager fodsår hos en borger.
 • Akuttider: Personer med diabetes tilknyttet SDCC kan selv kontakte Fodklinikken og få en akuttid hos en fodterapeut, hvis de har akut opståede fodproblemer.
 • Alle procedurer omkring kontrol og behandling registreres, så effekten af indsatsen løbende kan monitoreres og forbedres med input fra alle faggrupper.

I dette set-up får 85 pct. af borgerne behandling/aftale inden for 24 timer, 10 pct. inden for en uge, og 5 pct. venter længere. Det øgede fokus på fodsår og indsatsen på fodområdet har ført til, at der i dag foretages 80 pct. færre store amputationer end i 2000.

SDCC-modellen er i 2018-2019 blevet udbredt til alle Region Hovedstadens hospitaler.

Forebyg fodsår

   • Du skal passe ekstra godt på dine fødder, når du har diabetes. Det skyldes, at diabetes kan give nedsat følesans og nedsat blodforsyning til fødderne. Gode fod-vaner i hverdagen er derfor vigtigt.
   • Vask dine fødder dagligt under rindende vand og tør dem godt – især mellem tæerne
   • Smør dine fødder med en god fugtighedscreme
   • Køb sko med god plads til fødder og til aflastning – brug gerne en skabelon
   • Gå med sko både ude og inde – en god hjemmesko beskytter fødderne og forebygger skader
   • Tjek dagligt dine sko for fremmedlegemer – de kan give skader på dine fødder
   • Brug sokker i naturmateriale uden sømmer og kanter – vend eventuelt sokken på vrangen
   • Undersøg dine fødder, inden du går i seng hver aften – vær opmærksom på forandringer
   • Tånegle skal klippes lige over – lad en sundhedsprofessionel behandle ligtorne og hård hud

Læs mere om fodsår og andre emner inden for diabetes på Videncenter for Diabetes. Centret formidler forskningsbaseret og uvildig viden til personer med diabetes, pårørende og sundhedsprofessionelle: 

www.videncenterfordiabetes.dk