Graviditetsdiabetes rammer hele familien – efter graviditeten

Der er brug for opmærksomhed omkring graviditetsdiabetes. Studier viser nemlig, at hele familien hos en kvinde, der har haft graviditetsdiabetes, efterfølgende har høj risiko for at udvikle type 2-diabetes.

Ikke bare kvinderne, men hele familien er i stærkt forhøjet risiko for at udvikle type 2-diabetes

Hvert år får omkring 2.500 danske kvinder graviditetsdiabetes, og antallet er stigende. I sundhedsvæsnet er der meget fokus på at behandle kvinders diabetes under graviditeten, men efter graviditeten er opmærksomheden mindre. Det til trods for, at internationale studier viser, at hele familien efterfølgende er i høj risiko for at udvikle type 2-diabetes.

“Ikke bare kvinderne, men hele familien er i stærkt forhøjet risiko for at udvikle type 2-diabetes. På trods af den forhøjede risiko, er opfølgningen i Danmark sporadisk, og kvinderne får sjældent – eller ingen – støtte til at fastholde sunde vaner i dag,” siger Helle Terkildsen Maindal.

Hun er professor og forskningsleder på FACE-IT, et studie fra Steno Diabetes Center Copenhagen og Aarhus Universitet, der netop ser på, hvordan man bedst forebygger type 2-diabetes i familier, hvor kvinden har haft graviditetsdiabetes.

Statistikken viser, at 10 år efter fødslen har ca. halvdelen af de kvinder, der har haft graviditetsdiabetes, udviklet type 2-diabetes. Samtidig har bådet barn og kvindens partner også øget risiko for at udvikle type 2-diabetes. Hjælp og støtte til sundere vaner er derfor nødvendigt.

Både familier og sundhedsprofessionelle ved, at det er vigtigt med fokus på sund kost og motion, men hos de nybagte familier mangler der ofte overskud til at efterleve anbefalingerne. Målet med FACE-IT er derfor at finde frem til, hvilken type tilbud der i praksis gør en forskel for kvinderne og deres familier i forhold til at forebygge diabetes.

Det betyder graviditetsdiabetes for familien

 • Ca. 2500 gravide (ca. 4 pct. af alle gravide) får hvert år graviditetsdiabetes. 10 år efter fødslen har ca. halvdelen udviklet type 2-diabetes.
 • Kvinderne har mere end syv gange højere risiko for at udvikle type 2-diabetes end kvinder, der ikke har haft graviditetsdiabetes.
 • Børnene har otte gange øget risiko for at udvikle type 2-diabetes, fire gange øget risiko for stofskifteproblemer og dobbelt så høj risiko for at blive overvægtige.
 • Kvindernes partner har øget risiko for at udvikle type 2-diabetes med ca. 27 pct.

FACE-IT-studiet på Steno Diabetes Center Copenhagen/Aarhus Universitet

   • Undersøger metoder til, hvordan hele familien kan støttes i at forebygge type 2-diabetes
   • Undersøger hvordan flere sundhedsprofessionelle, fx sundhedsplejerskerne, kan støtte familien og hvordan brug af en app kan medvirke til at give viden og support til familien.
   • Studiet gennemføres fra 2018-2022 og inkluderer 500 familier. Der er tale om et randomiseret studie, hvor en gruppe får forebyggende tilbud, mens en anden gruppe er kontrolgruppe.
   • Studiet foregår i et samarbejde med bl.a. tværfaglige teams fra en række kommuner, Steno Diabetes Center Aarhus, Steno Diabetes Center Odense, Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital og Odense Universitetshospital.  

Læs mere på

www.sdcc.dk