Fremtiden handler om fællesskab

Bofællesskabet Bondebjerget, der ligger i Bellinge ved Odense, er et af Danmarks største og består af i alt 80 boliger indrettet i fire grupper af 20 huse.

En ny bevægelse er i gang i vores samfund, og den handler om bæredygtighed og deleøkonomi – også på det helt nære plan.

Interessen for at flytte i bofællesskab er eksploderet i de senere år. Over hele Danmark skyder fællesskaber op i alle mulige forskellige former, både almene, på andelsbasis og private.

For Rudy Madsen, der står bag portalen Bofællesskab.dk og selv i mange år har været glødende fortaler for at bo tæt sammen og dyrke en kollektiv tankegang, er det en særdeles glædelig udvikling:

”Det er, som om der er et åndeligt skifte i gang i vores samfund. Mens bofællesskaber i 90’erne og 00’erne var helt umoderne, søger mange i dag fællesskabet, særligt når de bliver ældre, men ikke kun. Vi oplever også mange børnefamilier, der vælger en ny livsform, hvor de i højere grad deler med andre i hverdagen.”

Og det giver rigtig god mening. Ikke mindst i et globalt perspektiv, hvor der er behov for, at vi tænker anderledes, hvis vi skal yde vores bidrag til at indfri FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Et bofællesskab handler ikke kun om en måde at bo på, men også om en måde at leve, tro og tænke sit liv på.

Rudy Madsen er initiativtager til bofællesskab.dk, en digital platform, der samler alle bofællesskaber i Danmark, og hvor interesserede i livsstilen kan søge information.

Frihed til andre ting
Selv bor Rudy Madsen i et af Danmarks største almene bofællesskaber, Bondebjerget, syd for Odense i, som han selv kalder det, ”verdens bedste bolig”. Det blev bygget i 1982 og består af 80 huse indrettet i fire grupper, så reelt består hvert fællesskab af 20 mindre rækkehuse på mellem 58 og 112 m2 og et fælleshus med køkken, værksted og vaskefaciliteter, hvor der ofte er kulturelle aktiviteter og selvfølgelig fællesspisning 3-4 gange om ugen.

”Det er det sociale samvær i hverdagen, der tiltaler mig. At man er tæt på andre mennesker, spiser sammen, deles om praktisk ting som græsslåmaskine og trillebør – og så selvfølgelig at huslejen er billig, for det giver frihed til at gøre mange andre ting i livet.”

Konflikter løses i fællesskab
At Bondebjerget er et alment bofællesskab betyder, at huslejen holdes nede i et leje, hvor de fleste kan være med, og at ventelisten er styret af boligselskabet.

”Dermed har vi ingen indflydelse på, hvem der flytter ind, mens man i andelsbaserede og private bofællesskaber typisk udvælger sine bofæller efter nogle kriterier formuleret af dem, der bor der. Her bor mange meget forskellige mennesker, og det sætter jeg pris på.”
Som alle steder, hvor mennesker skal sameksistere, opstår der med mellemrum konflikter eller uoverensstemmelser.

”Det er til gengæld fællesskabets forpligtelse at løse dem, og det har også værdi i. Det bringer folk sammen at løse konflikter,” understreger Rudy Madsen.

Både i by og på land
Og snart er der rig mulighed for at vælge en mere kollektiv livsstil, for mens tendensen tidligere var et udpræget hovedstadsfænomen eller i hvert fald begrænset til Sjælland, er flere ejendomsudviklere i disse år i gang med at bygge bofællesskaber rundt omkring i Danmark for at imødekommende en kraftigt voksende trend.

Læs mere på

www.bofællesskab.dk