Fremtidens Sundhedssektor

Datafællesskaber er kuren for sundhedssektoren

Adgang til store mængder data om danskernes sundhed er en af de væsentligste forudsætninger for at skabe ny viden og udvikle...

IoT kan støtte fremtidens digitale sundhedssektor

Mere og mere bliver digitaliseret – og den næste store bølge drives af digitaliseringen af vores ting; apparater, instrumenter og maskiner...

Patienten som menneske

Danmarks største psykiatriske privathospital – Skovhus Privathospital – insisterer på at se mennesket før patienten og hjælper lægerne til at bruge...

Teknologi ændrer patientens rolle

Velfærdsteknologi løser plejeopgaver på nye, mere effektive måder og ændrer ofte den rolle, vi traditionelt har givet patienter på et hospital.

Fra privathospital til sundhedsvirksomhed

Aleris-Hamlet Hospitaler udvikler og fornyr sin rolle i sundhedsvæsenet med forskning, uddannelse, nye forretningsområder og innovative digitale sundhedsløsninger. Det vel og...