Alt for få kender risikoen for hjertesygdomme

En stor international undersøgelse viser, at en ud af tre med type 2-diabetes tror, de er i lav risiko for at få hjerte-kar-sygdom. Det er problematisk, fordi blodprop i hjertet er den største dødsårsag for patienter med type 2-diabetes.

De fleste forbinder type 2-diabetes med, at man kan blive blind eller få fodsår, der kan ende med en amputation,
men faktisk er den største risiko for patienterne at dø af hjertekarsygdom

Studiet viste også, at det kun er en ud af seks med type 2-diabetes, der har talt med deres behandler om risikoen for at få en hjertesygdom, og hele 26 procent har aldrig hørt om sammenhængen mellem type 2-diabetes og hjertesygdomme. Undersøgelsen er foretaget af den internationale diabetesorganisation IDF (International Diabetes Federation).

– De fleste forbinder type 2-diabetes med, at man kan blive blind eller få fodsår, der kan ende med en amputation, men faktisk er den største risiko for patienterne at dø af hjertekarsygdom, siger Tanja Thybo, der er chef for Forskning og Analyse hos Diabetesforeningen.

Mere fokus på hjertesygdomme
En sygdom som type 2-diabetes øger den samlede risiko for hjertesygdomme pga. forhøjet blodtryk og forhøjede niveauer af blodsukker og kolesterol gennem en årrække. Undersøgelser viser, at børn, unge og yngre voksne, der har type 1- eller type 2-diabetes, har op til syv gange så høj risiko for at dø af pludselig opstået sygdom i hjertet end personer på samme alder, der ikke har diabetes.

– Det forhøjede blodsukker øger presset på blodårerne i kroppen. Og vi vil gerne gøre patienterne mere opmærksomme på den sammenhæng, der er mellem hjertesygdommene og type 2-diabetes, forklarer Tanja Thybo. Selv om undersøgelsen er international, er rigtig mange af respondenterne faktisk danske, hvor mere end 700 har svaret på spørgsmålene.

Ifølge tal fra Diabetesforeningen er antallet af personer med type 2-diabetes mere end fordoblet fra 2000-2016. I dag har mere end 235.000 danskere type 2-diabetes, og 60.000 ved endnu ikke de har sygdommen. Det skønnes, at omkring 300.000 har prædiabetes, som er forstadierne til sygdommen.

– Type 2-diabetes er en sygdom uden et homogent forløb, og sygdommen udvikler sig ofte snigende, så mange ved ikke, de er syge, forklarer Tanja Thybo og uddyber:

– Enten nedsættes kroppens produktion af insulin, eller så er insulinen af en dårligere kvalitet. Omkring 50 procent af alle med type 2-diabetes ender derfor med at skulle have tilført insulin med daglige indsprøjtninger.

Vær opmærksom på symptomerne
Omkring 1/3 af alle med type 2-diabetes opdager først sygdommen, når de kommer i kontakt med sundhedssystemet på grund af en af følgesygdommene, som eksempelvis sår, der ikke heler, eller hjertesygdomme.

– Der er også en stor arvelig faktor, så hvis en af forældrene har udviklet type 2-diabetes, har børnene 40 % risiko for at få sygdommen. Er det begge forældre, stiger risikoen til 80 % på grund af kombinationen af arv og miljø. For danskere uden fortilfælde af sygdomme i familien er risikoen 10%, siger Tanja Thybo.

Nogle af symptomerne på sygdommen er, at man bliver mere tørstig, tisser mere og har et generelt ubehag som træthed, kløe samt vægttab.

Sæt SMARTE mål
Har man fået konstateret sygdommen, er det vigtigt at sætte sig nogle mål, fordi vægttab, kost og motion kan forhale sygdommens udvikling og dermed på mængden af medicin.

– Det er vigtigt at følge med i sit langtidsblodsukker, hvis man har fået sygdommen, fordi blodsukkeret spiller en stor rolle for helbredet. Faktisk er det kun omkring 50 procent af patienterne med sygdommen, der kender deres seneste tal for langtidsblodsukkeret, og det er lidt rystende, forklarer Tanja Thybo.

Hos Diabetesforeningen anbefaler de en række SMARTE mål, som skal hjælpe med at sænke blodsukkeret og dermed minimere risikoen for følgesygdomme.

Type 2-diabetes er den mest udbredte diabetestype i Danmark og udgør ca. 80% af det samlede antal diabetikere. 

Tidligere blev den kaldt gammelmandssukkersyge, da den primært ramte ældre. I dag er betegnelsen misvisende, da type 2-diabetes også rammer yngre personer. 

Kilde: Diabetesforeningen

Læs meget mere om målene og sygdommen på

www.diabetes.dk